Sökning: "Yrkesintroduktion"

Visar resultat 11 - 13 av 13 uppsatser innehållade ordet Yrkesintroduktion.

 1. 11. Att vara ny i ett yrke : En studie om nyblivna prästers yrkesidentiteter

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Borg; [2011]
  Nyckelord :yrkesidentitet; prästidentitet; yrkesidentitetskonstruktion; yrkesblivande; prästblivande; professional identity;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka nyblivna prästers yrkesidentiteter. För att besvara syftet har en intervjustudie med fem nyblivna präster gjort. Intervjuerna har i huvudsak behandlat pastorsadjunkternas upplevelser av att vara nyblivna präster. Teorin som använts behandlar socialisation och yrkessocialisation. LÄS MER

 2. 12. Lärarsamarbete - vad kollegialt samarbete kan innebära för nyblivna svensklärare i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jenny Sandqvist; [2011]
  Nyckelord :nyutexaminerad; svensklärare; gymnasiet; yrkesintroduktion; arbetslag; kollegor; lärarkultur; lärarsamarbete; kollegialt samarbete; individualism; mentorskap; yrkesroll; förhållningsstrategier; yrkesförberedande program; karaktärsämneslärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad kollegialt samarbete kan innebära för nyblivna svensklärare verksamma på gymnasiet. Undersökningen fokuserar på kollegialt samarbete sett ur tre perspektiv: kollegialitet vid lärarnas yrkesintroduktion, kollegialitet i arbetslaget och samarbete som knyter an till lärarnas ämnesinriktning. LÄS MER

 3. 13. Grupphandledning - ett stöd för nya lärares yrkesintroduktion? : En fallstudie om induction och ett introduktionsprogram för en grupp nyutexaminerade, nyanställda lärare

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Annie Åkerstedt Berg; [2004]
  Nyckelord :grupphandledning; induction; nya lärares svårigheter; yrkessocialisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER