Sökning: "abc-kalkylen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet abc-kalkylen.

 1. 1. ABC-kalkylering i gemensamma och komplexa monteringsprocesser : En fallstudie på Scania i Södertälje

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Pontus Henriksson; Karl Pålsson; [2020]
  Nyckelord :produktkalkyl; självkostnadskalkyl; fordonsindustri; fördelningsnyckel; ekonomistyrning; flexibla tillverkningssystem; ABC-kalkyl;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att analysera utmaningarna med att fördela omkostnader i en monteringsprocess där flera olika produktkategorier monteras tillsammans och föreslå bättre sätt att göra denna omfördelning på.   Metod - Arbetet inleddes med litteraturstudier om produktkalkyl teorier för att få en bättre förståelse för hur olika kalkylmodeller är uppbyggda, och vilka produktioner de är anpassade för. LÄS MER

 2. 2. Kalkyler i förändring : En kvantitativ studie av den svenska verkstadsindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Peter Svensson; [2013]
  Nyckelord :produktkalkyl; kalkylmetod; beslutsunderlag;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Examensarbete, civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, ekonomistyrning, Kurskod: 2FE05E, VT 2013 Författare: Peter Svensson Handledare: Anders Jerreling Titel: Kalkyler i förändring – en kvantitativ studie av den svenska verkstadsindustrin. Bakgrund: Kalkyler spelar en central roll för företags ekonomiska styrning, då de utgör beslutsunderlag vid många olika situationer. LÄS MER

 3. 3. Produktkalkylering inom området fjärrvärme på ett kommunalägt energibolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Caroline Casparson; Malin Nylander; [2012]
  Nyckelord :Fjärrvärme; Lönsamhet; Kalkylering;

  Sammanfattning : En verksamhet strävar efter att uppnå en viss effektivitet. För att det ska vara möjligt måste verksamheten styras, det vill säga planeras, samordnas och kontrolleras. Företag kan idag välja att jobba med olika styrmedel. Ett av det mest användbara styrmedlet är produktkalkylering. LÄS MER

 4. 4. Analys av kalkylavvikelser på ordernivå

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Monica Eriksson; Kristin Andersson; [2011]
  Nyckelord :Kalkylering; kalkylavvikelser; ABC-kalkylering; avvikelseanalys;

  Sammanfattning : Vår moderna värld präglas av internationalisering och ständig förändring och företag står idag inför svåra utmaningar för att kunna överleva på marknaden. Vad företag behöver är en god lönsamhet. För att klara av detta behövs en väl fungerande styrning inom företaget. LÄS MER

 5. 5. Vad kostar duschen? : En fallstudie i ABC-kalkylering & Processkartläggning hos Macro AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Simon Tideman; Emma Oscarsson; [2011]
  Nyckelord :ABC-kalkylering; processkartläggning; aktiviteter; kostnadsdrivare; kalkyl;

  Sammanfattning : Magisteruppsats inom logistik, Linnéuniversitetet Växjö, 4FE05E, VT 2011 Författare: Tideman, Simon & Oscarsson, Emma Handledare: Petra Andersson Examinator: Helena Forslund Titel: Vad kostar duschen? En fallstudie om ABC-kalkylering och processkartläggning hos Macro AB Bakgrund: Macro använder sig av kalkyler som inte speglar rätt kostnads–fördelning till deras produkter. ABC-kalkylering är en användbar kalkylmetod för att härleda kostnaderna genom en mer differentierad fördelning till produkterna. LÄS MER