Sökning: "affärsjuridik"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet affärsjuridik.

 1. 1. Äganderätten och skyddsrummet : Den enskildes rättigheter mot det civila försvaret

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofie Bäck; [2022]
  Nyckelord :Affärsjuridik; skyddsrum; äganderätt;

  Sammanfattning : Idag finns det 65 000 skyddsrum i Sverige som finns i både privatbostäder och näringsfastigheter. Skyddsrummen finns till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig och ska kunna ställas om från fredsanvändning till skyddsfunktion på två dygn. LÄS MER

 2. 2. Marknadsmanipulation : Genom samtidens mest använda medel – sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alice Björck; [2022]
  Nyckelord :affärsjuridik; marknadsmissbruk; marknadsmanipulation; Juridik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Marknadsmanipulation genom spridning av information har funnits som brottsbestämmelse i 2 kap. 4 § MmL sedan 2016 och föranleder straffrättslig påföljd för uppsåtliga brott av normalgraden eller grovt brott. LÄS MER

 3. 3. Reglering av handel med kryptotillgångar - Hur väl tillgodoses investerar- och konsumentintressen enligt förslaget till MiCA-förordning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Nivine Hassan; [2022]
  Nyckelord :Affärsjuridik; Handelsrätt; Kryptotillgångar; MiCA; EBA; ESMA; Reglering; Investerarintressen; Konsumentintressen; Investerarskydd; Business Law; EU-rätt; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har möjliggjort nytt framförande av teknisk innovation. Den mest omtalade digitala ekonomiska tillgången är den så kallade kryptotillgången. Kryptotillgång innehar unika egenskaper, vilket medfört att de befintliga EU- regleringar inte omfattar kryptotillgången. LÄS MER

 4. 4. Ett prospektansvar som omfattar det emitterande bolaget : Huruvida prospektansvaret bör utvidgas och hur en sådan utvidgning bör utformas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Åhlander; [2022]
  Nyckelord :Aktiebolag; Börsrätt; Aktiebolagsrätt; Börs; Prospekt; Prospektansvar; Skadestånd; Skadeståndsrätt; Juridik; Affärsjuridik; Investerarskydd; Borgenärsskydd; Informationsansvar; Erbjudandehandling; Skadeståndsansvar; Harmonisering;

  Sammanfattning : Idag omfattar det skadeståndsrättsliga ansvaret för prospekt endast organledamöterna enligt regleringen i ABL. Frågan om ett utvidgat prospektansvar har genom en rapport från Finansinspektionen i september år 2021 fått ny aktualitet. LÄS MER

 5. 5. Investerarskydd vid handel med kryptotillgångar : En analys i ljuset av Europeiska kommissionens förordningsförslag om marknader för kryptotillgångar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Cornelia Nuamu; [2021]
  Nyckelord :crypto; assets; business law; commercial law; MICA; markets in crypto assets; bitcoin; investor protection; law; cryptocurrency; juridik; investerarskydd; kryptotillgångar; bitcoin; kryptovaluta; kryptovalutor; affärsjuridik; affärsrätt; eu; börsrätt; finansrätt; volatil; handel; marknader för kryptotillgångar; MICA;

  Sammanfattning : Ur de senaste decenniernas tekniska innovation föddes så kallade kryptotillgångar. Kryptotillgångar är digitala enheter som är tillgängliga via teknik för distribuerad liggare. Marknaden för kryptotillgångar har expanderat avsevärt på senare år. LÄS MER