Sökning: "aktivitetshus"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet aktivitetshus.

 1. 1. Arkipunktur - ett aktivitetshus på Kirseberg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Jakob Wermelin; [2018]
  Nyckelord :community centre space syntax brick architecture; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Människors erfarenhet av socialt stöd : - en fallstudie av aktivitetshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Tiina Härkönen; Jenny Torvaldsson; [2014]
  Nyckelord :Aktivitetshus; socialt stöd; psykisk ohälsa; normalitet; KASAM;

  Sammanfattning : Psykiatrireformen 1995 bidrog till att samhällsinsatserna ökade för personer med psykisk ohälsa inom områden som boenden och sysselsättningar. Handlingsplaner och mål skapades för att hela Sveriges befolkning skulle få möjlighet att känna delaktighet och ha inflytande i samhället. LÄS MER

 3. 3. Brukarinflytandets betydelse på Gunnareds Gård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Monica Hagberg; [2012-04-05]
  Nyckelord :Aktivitetshus; brukarinflytande; empowerment; återhämtning.;

  Sammanfattning : Gunnareds Gård är ett aktivitetshus i Göteborgs kommun som arbetar med brukarinflytande. Denna uppsats syftar till att ta reda på hur personal och deltagare upplever brukarinflytandets betydelse på Gunnareds Gård. LÄS MER

 4. 4. En fika på vägen till ett (mer) självständigt liv? - empowermentprocesser på ett aktivitetshus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Losberg; Lina Ottosson; [2011-08-31]
  Nyckelord :Empowerment; aktivitetshus; psykisk ohälsa; brukarinflytande; makt;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ fallstudie kring brukarinflytande och empowerment på aktivitetshuset Gunnareds gård. Syftet har varit att undersöka hur empowermentliknande metoder tillämpas och hur empowermentarbetet upplevs av deltagare och personal. LÄS MER

 5. 5. Integration genom fysisk planering : Ungdomars inflytande i byggprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Jamshid Ardalan; Labeat Bickaj; Tjener Khalil; [2011]
  Nyckelord :Ungdomar; segregation; integration; offentliga rum; all-aktivitetshus; inflytande;

  Sammanfattning : We live in a time where the influence of citizens is taking a larger role in the spatial planning. The Swedish laws, such as PBL, deals with matters of citizen participation which advocates that the youth should be included in the consultation circuit, but there is no directive given. LÄS MER