Sökning: "alternativ behandling vid heroin missbruk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden alternativ behandling vid heroin missbruk.

 1. 1. Subutexbehandling, för och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Thomas Johansson; Henrik Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Droger och missbruk;

  Sammanfattning : Subutex används vid behandling av heroinmissbrukare. Syftet med Subutex är att man skall ge missbrukaren en chans att få kontroll på sitt liv, samt hålla denne vid liv så att andra behandlingsmetoder kan få bukt med det bakomliggande problemet. LÄS MER

 2. 2. Mamma, barn och Subutex

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Marie-Anne Egerö; [2005]
  Nyckelord :Mammor; Graviditet; Mödravård; Barnavård; Heroinmissbruk; Subutex;

  Sammanfattning : Det här är en studie om fem kvinnor som innan de blev gravida haft ett opiatmissbruk under flera år och som nu underhållsbehandlas med det syntetiska opiatpreparatet Subutex. Studiens empiriska underlag utgörs dels av intervjuer med de fem kvinnorna, dels av intervjuer med fyra professionella aktörer inom missbruks- och barnavårdsområdet. LÄS MER