Sökning: "Thomas Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Thomas Johansson.

 1. 1. ”DE SOM TRÄNAR ’BARA FÖR ATT MÅ BRA’ ÄR HYCKLARE HELA BUNTEN” - En kritisk diskursanalys av träningsbloggar skrivna av kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Frida Wikberg; Lina Johansson; Thomas Pettersson; [2018-08-25]
  Nyckelord :Genus; pedagogisk plattform; diskurs; träningsbloggar;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsens syfte är att med hjälp av kritisk diskursanalys beskriva hur träningsdiskursen ser ut i träningsbloggar skrivna av kvinnor samt hur genus framställs i texter med utbildande karaktär.Teori:Det verktyg som i denna studie används för att synliggöra hur genus reproduceras inom träningsdiskursen är Hirdmans teori om genussystemet. LÄS MER

 2. 2. Geniet och sexualiteten : En analys av Ivar Lo-Johanssons syn på hur uppfostran reglerarde ungas sexualitet, med utgångspunkt i romanen Geniet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Lars Sundström; [2018]
  Nyckelord :Geni; sexualitet; ensamhet; onani; monism; polyism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ivar Lo-Johansson menar att synen på uppfostran reglerar hur de ungas sexualitet formas, med utgångspunkt i gestaltningen av huvudpersonens utveckling i romanen Geniet. Uppsatsen analyserar hur denna uppfostran utifrån en sexualmoralisk syn på onani och avhållsamhet enligt Lo-Johansson påverkar individens identitet till sexuell isolering, ensamhet och jag-dyrkan. LÄS MER

 3. 3. "Vi måste vara så mycket bättre" : En kvalitativ studie om kvinnors yrke som sportjournalister

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anton Kårén; Peter Appelquist; [2017]
  Nyckelord :Genus; makt; habitus; fält; kapital; identitet; journalistik; kvinnliga sportjournalister;

  Sammanfattning : This study look into women who works as sports journalists. The purpose is to examine how they see their own role as women and sports journalists and how the work environment has evolved over time. LÄS MER

 4. 4. Oförklarliga fenomen och religiositet. Om hur tro på oförklarliga fenomen kan belysa religiositet bland unga människor i ett sekulariserat senmodernt samhälle.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Katarina Johansson; [2017]
  Nyckelord :unexplainable phenomena; spirituality; religiosity; unoffical religion; institutional religion; Secularization; late modern society; unconventional questions; youth; Sweden.; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a study about unexplainable phenomena and religiosity in a secular late modern society, more exactly among youth in the southwest of Sweden. The study problematizes the difficulty of measuring religiosity, specifically with quantitative methods, and tries out new questions and formulation of questions regarding beliefs in unexplainable phenomena. LÄS MER

 5. 5. Vattenrening på PREEM Lysekil. Åtgärder för fortsatt låga utsläpp

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi och kemiteknik

  Författare :Thomas Grahn; Elin Johansson; Anna Lidén; Robert Jensen; William Phung; Robin Front; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER