Sökning: "second language studies"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade orden second language studies.

 1. 1. MULTILINGUAL EDUCATION IN SWEDISH PRESCHOOLS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Desmond Amakye; [2021-08-16]
  Nyckelord :multilingual education; early childhood education; second language development; communication;

  Sammanfattning : Aim:This thesis studies to create an understanding of how preschool teachers are supporting multilingual children to develop their languages in Swedish preschools. The Swedish Preschool Curriculum states that children with another first language than Swedish should be given the opportunity to develop in all their languages. LÄS MER

 2. 2. A Swedish Perspective on Japanese as a Third Language. The Effects of English as Second Language

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rebecca Malmborg; [2021-03-15]
  Nyckelord :japanska; Third language acquisition; L3 Japanese; L2 English; L1 Swedish;

  Sammanfattning : Higher Japanese language studies in Sweden are exclusively taught through Englishtextbooks. Previous research within the field of third language (L3) acquisition has studied theeffects of mediating languages on L3, but not on Japanese specifically. LÄS MER

 3. 3. Así se dice - Så säger man : En studie om uttal och prosodi i digitala läromedel för spanskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linn Hällgren; [2021]
  Nyckelord :IKT-användande i språkundervisning; Blooms reviderade taxonomi;

  Sammanfattning : El presente trabajo tiene por objetivo investigar cómo se practica la pronunciación y la prosodia en las tareas orales de tres libros digitales de español como lengua extranjera (ELE). Para poder investigar eso se pregunta lo siguiente: ¿Cómo están formados los libros digitales de ELE? ¿Qué conocimientos y habilidades pueden adquirir los alumnos suecos a través de las tareas orales de los libros digitales? Se propone que la prosodia es un elemento fundamental en la adquisición de una lengua extranjera. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande arbetssätt i SO-undervisning med fokus på andraspråkselever i årskurs 4-6

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Kristina Filipovic; Bibaesha Hakimi; [2021]
  Nyckelord :andraspråkselever; interaktion; sociokulturellt perspektiv; So-undervisning; språkutvecklande arbetssätt; stöttning.;

  Sammanfattning : En stor utmaning som lärare står inför är att arbeta språkutvecklande i SO-undervisningen för att främja andraspråkselever. I allt större utsträckning ställs lärare inför tuffa utmaningar då elever inte behärskar kraven på språket som ställs. LÄS MER

 5. 5. Dynamically predicted shelf-life label in minced meat product: A consumer-driven design and analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Elsa Safira Kinanti; [2021]
  Nyckelord :dynamically predicted shelf-life label; first moment of truth; intelligent packaging; second moment of truth; usability test; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dynamically predicted shelf-life label (DPSL) has been discussed to be one of the solutions to curb meat waste. Therefore, the research about the DPSL label and the perceptible information obtained by minced meat consumers is conducted. LÄS MER