Sökning: "apparel product development"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden apparel product development.

 1. 1. A Comparison of TraceabilityApproaches and Certifications inthe Clothing Industry : A Case Study at ASKET AB

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lisa Steffenhagen; [2019]
  Nyckelord :supply chain traceability; transparency; certifications; clothing industry; SME; Spårbarhet i leveranskedja; transparens; certifieringar; klädindustri; SME;

  Sammanfattning : The textile industry is one of the most polluting industries worldwide with vast impacts on all three pillars of sustainability – ecology, society and economy. Recently there has been increased interest in improving sustainable practices in the clothing industry. LÄS MER

 2. 2. Miljömässiga hållbarhetsaspekter och dess påverkan på produktutvecklingsprocessen

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Niklas Vinge; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jordens naturtillgångar förbrukas i en allt snabbare takt och modebranschen är sett till flera kategorier en av de mest resurskrävande och förorenande. Samtidigt är det också en bransch som tar stor plats i media och som konsumeras av alla. LÄS MER

 3. 3. 3D som stöd vid produktutveckling : Undersöker gradering av avatar utifrån kroppsmåttlista samt passformsåtergivelse i 3D för överdelsplagg herr

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Broberg; [2018]
  Nyckelord :3D mannequin; virtual fitting technology; apparel product development; menswear; alpha size; 3D mannekäng; passform; produktutveckling; avprovning; herrkläder; alfastorlek;

  Sammanfattning : Grunden för arbetet bygger på uppdragsgivarens intresse att arbeta med 3D simulering för passformsbedömning av klädesplagg vid produktutveckling. Rapportens syfte är att undersöka programvaran Lectra Modaris 3D version V8R1 funktioner, möjligheter och begränsningar. LÄS MER

 4. 4. Durable aesthetics : The aesthetic function of apparel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kristin Kornberg; Olivia Svensson; [2018]
  Nyckelord :Durable aesthetics; aesthetic functions; identity; long-term apparel; sustainable design; Varaktig estetik; estetisk funktion; identitet; långvariga kläder; hållbar design;

  Sammanfattning : The thesis is based on the background of the speed of fashion and mass consumption of apparel, and how fashion-based items do not fulfill the premises of apparel on a long-term basis – the premises mainly being expression of identity. The purpose of the study is to examine the notion of durable aesthetics in relation to the premises consumers have for apparel. LÄS MER

 5. 5. Modeling of an Eco Factory for the Apparel Sector

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Akila Fernando Siyaguna Kosgodage; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objective of the project was to design and model an eco-factory for the apparel sector. The apparel sector comprises one of the major industries in the world; contributing to 2% of the world’s gross domestic product (GDP). LÄS MER