Sökning: "arbetsförmåga kasam"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden arbetsförmåga kasam.

 1. 1. Arbetsträningens betydelse för arbetslösas återinträde på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie av arbetsträning som verksamhet för stärkande av individens anställningsbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Michaela Furöstam; Malin Syvertsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur verksamheter inom en organisation arbetar med arbetsträning och hur den är upplagd i syfte att stärka deltagarnas anställningsbarhet. Studien utfördes i samarbete med en ideell organisation, vilken bedriver arbetsträning. LÄS MER

 2. 2. Grön Rehabilitering En studie om deltagarnas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Jering; Lene Strand; [2014-08-08]
  Nyckelord :grön rehabilitering; stress; natur; bemötande och grupp;

  Sammanfattning : Vi kom i kontakt med Grön Rehabilitering som har sin verksamhet i Nääs slottsområdei Lerums kommun. Verksamheten var ett projekt mellan Lerums kommun ochSamordningsförbundet fram till våren 2014 med möjlig förlängning. LÄS MER

 3. 3. En stödjande kraft i ett arbetsmarknadspolitiskt limbo : En programteoretisk utvärdersingsstudie av den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Viva resurs

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexander Rathnow; Joel Olofsson; [2014]
  Nyckelord :Programteori; arbetsrehabilitering; arbetslinjen;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ programteoretisk utvärderingsstudie av Viva resurs, ett lokalt arbetsmarknadspolitiskt program i Umeå kommun. Studien undersöker hur fyra arbetsledare inom verksamheten arbetar med klienter och de problem och utmaningar de ställs inför i sin yrkesroll. LÄS MER

 4. 4. Att finna motivation – En studie om hur vägledare arbetar för att motivera personer med funktionsnedsättning att ta sig ut på arbetsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefine Olsson; Anna Johansson; [2012]
  Nyckelord :Vägledning; Funktionsnedsättning; Motivation; Arbetsmarknadspolitik; Arbetsförmåga;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar vägledares arbete med att motivera personer med funktionsnedsättning att ta sig ut på arbetsmarknaden. Syftet med arbetet är delvis att undersöka vägledares kunskaper om de riktlinjer och insatser som finns för att underlätta för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Arbetslivsintroduktion : ett underlättande sammanhang, eller påtvingat?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Örjan Karlsson; Claes Hj. Lindberg; [2010]
  Nyckelord :Arbetsmarknadsåtgärd; KASAM; Långtidssjukskriven; Samverkan; Återgång till arbete.;

  Sammanfattning : Nästan 15 000 långtidssjukskrivna personer utförsäkrades sista december 2009! Arbetslinjen -att ta till vara människors arbetsförmåga och allas bidrag till välfärden - har präglat reformerandetav den svenska socialförsäkringen. Metoden blev en övergång från sjukskrivning tillarbetssökande genom en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd; Arbetslivsintroduktion. LÄS MER