Sökning: "arbetsmiljö under 1800-talet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden arbetsmiljö under 1800-talet.

 1. 1. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Linda Norén; [2019]
  Nyckelord :flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Sammanfattning : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. LÄS MER

 2. 2. Flyttbara byggnader för bostadsändamål : Kompatibla med de nya tidsbegränsade byggloven

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Nino Babic; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bostadsbyggandet i Sverige står inför kommande utmaningar. Bostadsbristen ökar och många av landets kommuner anser att de redan nu har en stor bostadsbrist. En orsak som ofta pekas ut är tiden det tar för kommunen att arbeta fram en detaljplan. Samtidigt skärps kraven avseende energiförbrukning för byggnader som byggs efter år 2020. LÄS MER

 3. 3. Vårdmiljö : Vårdmiljöns betydelse för patienters välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Linda Lennartsson; Anna Mielow; [2009]
  Nyckelord :patientupplevelse; interaktion; atmosfär; vårdmiljö; vårdavdelning; arkitektur;

  Sammanfattning : När en människa drabbas av sjukdom och behöver vistas på sjukhus påverkas upplevelsen dels av sjukhusets lokaler och dels av vårdavdelningens atmosfär. Florence Nightingale var den förste som berörde och insåg vikten av vårdmiljöns inverkan på patienters välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar - En komparativ studie av Arbetsmiljölagen i Sverige och Arbejdsmiljøloven i Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Franzén; [2007]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På den sociala dimensionens område har EU endast kompetens att reglera i form av minimidirektiv. På grund av dessa minimiregler ser arbetsmiljörätten olika ut på nationell nivå i medlemsstaterna, så också i Sverige och Danmark. LÄS MER