Sökning: "askkoppar"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet askkoppar.

 1. 1. En ansvarsfull cigarettförpackning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Amanda Sandberg; Linnea Tjernberg; [2020]
  Nyckelord :förpackningsdesign; cigaretter; miljö; grafisk design; förändra beteende; konstruktion; rökning; fimpar; cigarettförpackning; vanor; packaging design; cigarettes; environment; graphic design; change behaviour; smoking; cigarette butts; cigarette packaging;

  Sammanfattning : Rökning är en ovana som många personer ägnar sig åt, det speglas inte minst på gatorna vart man än går. Fimpar på gator runt om i städer är en miljöbov som sällan uppmärksammas. Trots att det finns allmänna askkoppar för fimparna att slängas i, hamnar de ofta på gatan och blir en fara för djur och natur. LÄS MER

 2. 2. Systematiskt brandskyddsarbete inom rättspsykiatrin i Norrbotten : Med en fallstudie av branden vid S:t Sigfrids rättspsykiatriska klinik och dess SBA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Malin Sanderyd; [2020]
  Nyckelord :Systematiskt brandskyddsarbete; rättspsykiatri; brand inom rättspsykiatri;

  Sammanfattning : Inom rättspsykiatrin finns brandrisker som är ovanliga inom andra verksamheter. För det första finns det patienter i verksamheten som kan vilja starta en brand eftersom många pyromaner döms till rättspsykiatri. Utöver detta finns stora utmaningar vid utrymning vid brand eftersom patienterna är inlåsta och beroende av personalen. LÄS MER

 3. 3. System för minskad fimpnedskräpning

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :David Berg; [2012]
  Nyckelord :system for reduced butt littering; butt littering; litter; cigarett butt as a lottery ticket; exjobb; fimpnedskräpning; examensarbete KTH; David Berg; litterlott; skräplotteri; minskad fimpnedskräpning; fimp; cigarettfilter; nedskräpning; återvinning; fimp som lott; rapport kth; cigarettfimpar; askkoppar; mobila askkoppar; litterpress; litterbox; innovation; kth innovation; minska skräpet; ändra rökares attityd; rökning utomhus; angripa fimpproblemet; fimpens miljöpåverkan; fimpar hamnar på gatan; pant på fimpar; incitament; system för minskad fimpnedskräpning;

  Sammanfattning : Fimpnedskräpning är ett problem ur flera aspekter. Fimparnas filter har en lång nedbrytnings­tid och innehåller tungmetallen kadmium, den lagras i allt organiskt. Med den största andelen av den totala mängden skräp har samhället varken råd att låta fimparna ligga kvar i naturen eller att plocka upp alla från densamma. LÄS MER

 4. 4. rökares och icke rökares upplevelser av rökning i offentliga miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Pelle sellgren; [2012]
  Nyckelord :smokers; non-smokers; expose; smoking-places; public building; public transport; rökare; icke-rökare; exponering; offentliga byggnader; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Rökning och passiv rökning är ett folkhälsoproblem som orsakar mycket ohälsa. På senare år har attityderna kring rökning ändrats från att ha varit rökarens rätt att röka till icke-rökarens rätt att slippa bli exponerad. LÄS MER