Sökning: "askkoppar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet askkoppar.

 1. 1. System för minskad fimpnedskräpning

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :David Berg; [2012]
  Nyckelord :system for reduced butt littering; butt littering; litter; cigarett butt as a lottery ticket; exjobb; fimpnedskräpning; examensarbete KTH; David Berg; litterlott; skräplotteri; minskad fimpnedskräpning; fimp; cigarettfilter; nedskräpning; återvinning; fimp som lott; rapport kth; cigarettfimpar; askkoppar; mobila askkoppar; litterpress; litterbox; innovation; kth innovation; minska skräpet; ändra rökares attityd; rökning utomhus; angripa fimpproblemet; fimpens miljöpåverkan; fimpar hamnar på gatan; pant på fimpar; incitament; system för minskad fimpnedskräpning;

  Sammanfattning : Fimpnedskräpning är ett problem ur flera aspekter. Fimparnas filter har en lång nedbrytnings­tid och innehåller tungmetallen kadmium, den lagras i allt organiskt. Med den största andelen av den totala mängden skräp har samhället varken råd att låta fimparna ligga kvar i naturen eller att plocka upp alla från densamma. LÄS MER

 2. 2. rökares och icke rökares upplevelser av rökning i offentliga miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Pelle sellgren; [2012]
  Nyckelord :smokers; non-smokers; expose; smoking-places; public building; public transport; rökare; icke-rökare; exponering; offentliga byggnader; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Rökning och passiv rökning är ett folkhälsoproblem som orsakar mycket ohälsa.På senare år har attityderna kring rökning ändrats från att ha varit rökarens rätt att röka till icke-rökarens rätt att slippa bli exponerad. LÄS MER