Sökning: "cigarettfimpar"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet cigarettfimpar.

 1. 1. En ansvarsfull cigarettförpackning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Amanda Sandberg; Linnea Tjernberg; [2020]
  Nyckelord :förpackningsdesign; cigaretter; miljö; grafisk design; förändra beteende; konstruktion; rökning; fimpar; cigarettförpackning; vanor; packaging design; cigarettes; environment; graphic design; change behaviour; smoking; cigarette butts; cigarette packaging;

  Sammanfattning : Rökning är en ovana som många personer ägnar sig åt, det speglas inte minst på gatorna vart man än går. Fimpar på gator runt om i städer är en miljöbov som sällan uppmärksammas. Trots att det finns allmänna askkoppar för fimparna att slängas i, hamnar de ofta på gatan och blir en fara för djur och natur. LÄS MER

 2. 2. Fimp-bot : Robot för upplockning av cigarettfimpar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Philipp Geiberger; Ivan Hanna; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Arduino; Pixy-camera; object tracking; Mekatronik; Arduino; Pixy-kamera; objektspårning;

  Sammanfattning : Cirka en miljard cigarettfimpar slängs på svenska gator varje år. Detta leder till risker för både människan och miljön som skulle kunna minskas betydligt med robotar som städar bort fimparna. Denna rapport behandlar ett konstruktionsförslag för en robot som utför just denna uppgift. LÄS MER

 3. 3. System för minskad fimpnedskräpning

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :David Berg; [2012]
  Nyckelord :system for reduced butt littering; butt littering; litter; cigarett butt as a lottery ticket; exjobb; fimpnedskräpning; examensarbete KTH; David Berg; litterlott; skräplotteri; minskad fimpnedskräpning; fimp; cigarettfilter; nedskräpning; återvinning; fimp som lott; rapport kth; cigarettfimpar; askkoppar; mobila askkoppar; litterpress; litterbox; innovation; kth innovation; minska skräpet; ändra rökares attityd; rökning utomhus; angripa fimpproblemet; fimpens miljöpåverkan; fimpar hamnar på gatan; pant på fimpar; incitament; system för minskad fimpnedskräpning;

  Sammanfattning : Fimpnedskräpning är ett problem ur flera aspekter. Fimparnas filter har en lång nedbrytnings­tid och innehåller tungmetallen kadmium, den lagras i allt organiskt. Med den största andelen av den totala mängden skräp har samhället varken råd att låta fimparna ligga kvar i naturen eller att plocka upp alla från densamma. LÄS MER