Sökning: "ateljé"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet ateljé.

 1. 1. Skapande ska få vara en stor del av barns sätt att erövra kunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jessica Johansson; Karin Wångdahl; [2021-04-14]
  Nyckelord :förskola; tillgänglig lärmiljö; estetiska processer; ateljé; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs det fram att estetiska uttrycksformer både ska vara ett innehåll och metod, samt att utbildningen ska utformas och anpassas för att alla barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utifrån våra blivande roller som specialpedagoger väcktes frågan kring hur tillgänglig ateljén som lärmiljö är för barn i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Viktigt på riktigt, hela dagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Malmborg Nordgren; [2020]
  Nyckelord :makt; inflytande; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka barns inflytande och delaktighet vid en fri skapandesituation i ateljé och hur barn och pedagoger förhåller sig till varandra. Resultatet visar att pedagogerna har svårt att dela upp begreppen inflytande och delaktighet och använder dem synonymt. LÄS MER

 3. 3. Förskola och boende för äldre tillsammans : nästa generations samhällsbyggande

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michaela Elg; Malin Lundin; [2020]
  Nyckelord :förskola; boende för äldre; äldreboende; generationskoncept; samverkanshus;

  Sammanfattning : I denna rapport har möjligheten av gemensamma lokaler för förskola och boende för äldre undersökts. Sverige har idag stora utmaningar när det kommer till att bemöta behovet av ändamålsenliga bostäder för de äldre. Liknande utmaningar gäller även läromiljöer för barn. LÄS MER

 4. 4. The civic center in Gottsunda

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Natalie Hase; [2019]
  Nyckelord :publika ytor; identitet; betong; medborgarhus; Gottsunda; Uppsala;

  Sammanfattning : Gottsunda is a suburb to the city of Uppsala. A new plan has been made for the area around the center of Gottsunda, where new apartment houses and a sports centre will take place. My proposal of a civic centre in Gottsunda wants to connect the current, strong identity of Gottsunda with the newly planned neighborhood. LÄS MER

 5. 5. Skapandets betydelse för yngre barns litteracitetsutveckling : Om att erövra litteracitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Caroline Sandlöv; Emma Ullberg; [2019]
  Nyckelord :Ateljé; ateljerista; estetiska uttrycksformer; förskola; litteracitet; litteracitetshändelser; modes; multimodalitet; multimodala resurser; skapande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning    Den här undersökningen tar utgångspunkt i att forskning kring skapande kopplat till litteracitet är begränsad. Litteracitet är ett begrepp som kommer från eng. LÄS MER