Sökning: "attityd- och beteendeförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden attityd- och beteendeförändring.

 1. 1. Hållbara kläder och kläder som håller - En studie om möjligheter och hinder för konsumenter att öka sin konsumtion av begagnade kläder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Bäckstam; [2019]
  Nyckelord :hållbar konsumtion; resurshållning; återanvändning; normer; beteendeförändring; textil;

  Sammanfattning : EU:s medlemsländer ska enligt avfallshierarkin röra sig uppåt i hierarkin beträffande sin hantering av textilavfall. I januari 2025 ska medlemsländerna ha implementerat separat fraktion av textilavfall i dess avfallshantering. Insamlingen av textila resurser kommer därav att öka i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Själv-monitorering för ökad motivation till bättre munhälsa : Kan en mobilapplikation vara del av lösningen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Elias Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Själv-monitorering; beteendeförändring; användarcentrerad design; user experience design; personal informatics;

  Sammanfattning : Mobilapplikationer har potential till att hjälpa människor förändra vanor och beteenden av olika slag. I Sverige har vi rätt till avgiftsfri tandvård upp till 22 år och i vissa landsting erbjuds fri tandvård i ytterligare några år utöver det. LÄS MER

 3. 3. Källsortering på arbetsplatsen Miljöbeteende och beteendepåverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Maria Tärnhuvud; [2018]
  Nyckelord :BBS; behavioral influence; environmental behavior; LCA; recycling; BBS; beteendepåverkan; källsortering; LCA; miljöbeteende;

  Sammanfattning : Luckan mellan människors attityd och beteende när det gäller miljö är ett problem och för att nå hållbar utveckling måste människors beteenden förändras. Denna uppsats ämnar undersöka huruvida en kombination av faktorer och metoder framgångsrikt kan användas för att adressera komplexiteten i mänskligt beteende och koppla dem till ett antal beteendepåverkande metoder och modeller. LÄS MER

 4. 4. Investigating underlying factors influencing transfer of training and behavioral change in organizational settings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Victor Tawfik; Fredrik Marstorp; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the master thesis was to investigate the factors influencing transfer of training and behavioral change in organizational settings. Two research questions were formulated for this master thesis. Two models are presented and tested both qualitatively and quantitatively through literature research, interviews, and surveys. LÄS MER

 5. 5. Att förebygga vårdrelaterade infektioner genom hygienrutiner. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kimmi Oanh Nguyen; [2016]
  Nyckelord :Hygienrutiner; vårdrelaterade infektioner; sjuksköterskor; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner orsakas av bristfälliga hygienrutiner och bidrar till stor risk för patientsäkerheten. Detta leder till lidande för patienterna och en ökad risk för förlängda vårdtider men även höga kostnader för samhället. LÄS MER