Sökning: "auditing profession"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden auditing profession.

 1. 1. Revisorsrollen i förändring : Anpassning för att vara ett hållbart yrke

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Veronica Nilsson; Johanna Kaspersson; [2020]
  Nyckelord :Digitization; duties; competence; adaptation; client; sustainable profession; the role of auditor; Digitalisering; arbetsuppgifter; kompetens; anpassning; klient; hållbart yrke; revisorsrollen;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen står inför en förändringsfas vilket gör att revisorsrollen har behov av att anpassa sig till nya förhållningssätt. Det är digitalisering som har fått en genomträngande drivkraft i branschen. LÄS MER

 2. 2. The Effects of Digitalization on Auditing - A Study Investigating the Benefits and Challenges of Digitalization on the Audit Profession

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Aytan Babayeva; Napoleon-Dimitrios Manousaridis; [2020]
  Nyckelord :digitalization; effects; audit; benefits; challenges; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Digitalization is an interesting and timely topic which is actively discussed nowadays. Big data & analytics, blockchain, artificial intelligence & robotic process automation are some of the most emerging technologies. LÄS MER

 3. 3. Professionell logik eller kommersiell logik, varför inte både och? : En studie om revisorns dualitet i sitt vardagliga arbete

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ida Kull; Alva Svensson; [2020]
  Nyckelord :Auditor; Audit firm; Institutional logic; Profession; Professionalism; Professional logic; Commercial logic; Clan control; Hybrid-professional; Bureaucratic control; Management control; Revisor; Revisionsbyrå; Institutionella logiker; Profession; Professionalism; Professionell logik; Kommersiell logik; Hybrid-professionell; Clan control; Byråkratisk styrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Inledning: Revision har en viktig samhällsfunktion i och med sitt syfte att oberoende granska finansiell information. Det kan i mångt och mycket härledas till professionell logik, med en utgångspunkt i hög kvalitet och expertis i det utförda arbetet. LÄS MER

 4. 4. Komfort vid granskning av hållbarhetsrapporter : En kvalitativ studie om hur revisorer och hållbarhetsspecialister blir komfortabla i sin granskning av hållbarhetsrapporter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Filip Kjellberg; Albin Roos; [2020]
  Nyckelord :Auditor; comfort; review; sustainability report; sustainability specialist.; Granskning; hållbarhetsrapport; hållbarhetsspecialist; komfort; revisor.;

  Sammanfattning : Hållbarhet är en stark trend i dagens samhälle vilket avspeglas i bolagens rapportering då hållbarhet ges ett allt större utrymme. Detta har lett till att den traditionella revisorn utför allt mer icke finansiell granskning och en ny roll i form av hållbarhetsspecialister har vuxit fram. LÄS MER

 5. 5. Systemutvecklarna - framtidens revisorer? : En kvalitativ studie om den tekniska förändringen av revisionsprocessen samt relationen mellan IT- och revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Rebecka Tapper; Felicia Nielsen; Angelica Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Auditprocess; auditsystem; digitalization and automation; intersection between IT- and auditindustry; Revisionsprocessen; revisionssystem; digitalisering och automatisering; skärningspunkten mellan IT- och revisionsbranschen;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor:- Hur upplevs förändringen av revisionsprocessen genom den tekniska utvecklingen avseende IT-baserade revisionssystem?- Hur uppfattas skärningspunkten mellan IT- och revisionsbranschen? Syfte:Syftet med studien är beskriva hur systemleverantörer respektive revisorer upplever den teknologiska förändringen av revisionsprocessen genom IT-baserade revisionssystem. Vidare ämnar studien att undersöka hur skärningspunkten mellan IT- och revisionsbranschen uppfattas. LÄS MER