Sökning: "aysegul"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet aysegul.

 1. 1. Leder intern policyförändring till extern policyförändring? : En studie av svensk migrationspolitik i EU

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Aysegül Erdogan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Stakeholders' perspectives on the determinants for successful IT-enabled change

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aysegul Basdag; [2017]
  Nyckelord :IT-enabled change management; determinants; BI-system; BI-implementation; stakeholders; change manager; change recipients; IT-manager;

  Sammanfattning : This study’s aspiration was to close the gap within the research field IT-enabled change management which has previously been dominated by the perspectives of the managers. Therefore, the purpose of this study was to explore how different stakeholders perceive successful IT-enabled change. LÄS MER

 3. 3. Leadership in the Digital and Social Era - A Theoretical Review and Digital Gamification for Employee Development

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aysegul Candan Balan; Katie Cavendish; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to explore which skills and mindsets are necessary for successful leadership in the digital era. It is written for IKEA who are interested in remaining at the forefront of their industry by understanding how digitalisation affects their business and how to make the most of the opportunities it brings, one aspect of which is leadership. LÄS MER

 4. 4. Rental Housing Policy Norms in Stockholm Through A Queer Theoretical Lense

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Alayat Aysegul; [2015]
  Nyckelord :Housing; rental; queer theory; homeless; elderly; students; young adults; norms; LGBTQ; abused person; social sustainability; Bostäder; hyresrätter; queer; hemlösa; äldre; studenter; ugna vuxna; normer; HBTQ; våldutsatta; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Swedish Instrument of Governance and Housing Sustention Responsibility state that everyone living in Stockholm County has the right to housing. This thesis deals with norms created by the first-, second-hand rental market and priority housing rules and regulations in the Stockholm County. LÄS MER

 5. 5. Samlingens betydelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Roz Wlati; Aysegul Yasin; [2012]
  Nyckelord :delaktighet; demokrati; gruppkänsla; lärande; samling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta reda på vad pedagoger anser om samlingens betydelse i förskolan samt hur de inbjuder barnen till delaktighet. Studien grundar sig på följande frågeställningar: Vilka föreställningar har pedagoger om samlingens roll i förskolan? På vilket sätt bjuds in barnen till delaktighet vid samlingen? Vi gjorde en kort historisk tillbakablick samt en forskningsöversikt för att få en större inblick i samlingens ursprung och barns delaktighet och inflytande. LÄS MER