Sökning: "barnmorskor uppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden barnmorskor uppfattning.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av tonårsgraviditeter : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Laetitia Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; Midwifery; Teen pregnancy; Adolescent; Shared life-world; Erfarenheter; Barnmorskor; Tonårsgraviditet; Tonåringar; Födsel; Delad livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ska assistera den gravida kvinnan under graviditet och förlossning genom undervisning, vägledning och uppmuntrande stöttning. Denna studie behandlar förhållande och attityder, delande av livsvärld, mellan barnmorskor och tonårsgraviditeter. LÄS MER

 2. 2. BARNMORSKORS UPPFATTNING OM SPIRAL SOM PREVENTIVMEDELSMETOD TILL UNGA KVINNOR : En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Magnusson; Anna Maria Litzèn; [2019]
  Nyckelord :Young women; Intrauterine device; Information; Sexual experience; Phenomenography; Unga kvinnor; Spiral; Information; Sexuell erfarenhet; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrund:Spiral är en högeffektiv preventivmedelsmetod och har tidigare enbart rekommenderats till kvinnor som fött barn. Dessa riktlinjer har förändrats och spiral är ett förstahandsalternativ till unga kvinnor. Barnmorskor ger trots det varierande information kring spiral till unga kvinnor. LÄS MER

 3. 3. ”Jag har fortfarande ont” : Förkroppsligade erfarenheter av smärta och vård vid förlossningsskador

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Arianna Framvik Malik; [2019]
  Nyckelord :pain; shame; embodied; gender; des re orientation; perineum; smärta; skam; förkroppsligad; kön; des re orientering; bäckenbotten;

  Sammanfattning : This thesis explores embodied experiences of (physical and social) pain when seeking healthcare for birth injuries. This includes seeking to understand how gender, sexuality and normality can be constructed through health care for birth injuries, as well as how people with birth injuries are oriented by their pain towards getting health care. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar om hiv hos ungdomar på en gymnasieskola i Guamal, Colombia

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Grahn; Lisa Ohlsson; [2018-07-10]
  Nyckelord :Colombia; Hiv; HIV-KQ-18; tvärsnittsstudie; ungdomar;

  Sammanfattning : Background: The control of human immunodeficiency virus (hiv) is a global challenge. An estimated 37 million people across the world are hiv-positive and Colombia is one of the countries in Latin America with the largest amount of people with hiv. Young people are a particularly susceptible group. LÄS MER

 5. 5. Förstagångsföräldrars uppfattningar om hud-mot-hud – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Klara Gynnerstedt; Caroline Siberg; [2018-01-19]
  Nyckelord :Känguruvård; hud-mot-hud; spädbarn; nyfödd; fullgången; föräldraskap; moderskap; upplevelser; anknytning;

  Sammanfattning : Background: The newborn child needs to be close to its parents. Skin-to-skin has, from both older and newer research, demonstrated positive effects for both the child and the parents physical and mental well-being. LÄS MER