Sökning: "barnmorskor uppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden barnmorskor uppfattning.

 1. 1. BARNMORSKORS UPPFATTNING OM SPIRAL SOM PREVENTIVMEDELSMETOD TILL UNGA KVINNOR : En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Magnusson; Anna Maria Litzèn; [2019]
  Nyckelord :Young women; Intrauterine device; Information; Sexual experience; Phenomenography; Unga kvinnor; Spiral; Information; Sexuell erfarenhet; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrund:Spiral är en högeffektiv preventivmedelsmetod och har tidigare enbart rekommenderats till kvinnor som fött barn. Dessa riktlinjer har förändrats och spiral är ett förstahandsalternativ till unga kvinnor. Barnmorskor ger trots det varierande information kring spiral till unga kvinnor. LÄS MER

 2. 2. ”Jag har fortfarande ont” : Förkroppsligade erfarenheter av smärta och vård vid förlossningsskador

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Arianna Framvik Malik; [2019]
  Nyckelord :pain; shame; embodied; gender; des re orientation; perineum; smärta; skam; förkroppsligad; kön; des re orientering; bäckenbotten;

  Sammanfattning : This thesis explores embodied experiences of (physical and social) pain when seeking healthcare for birth injuries. This includes seeking to understand how gender, sexuality and normality can be constructed through health care for birth injuries, as well as how people with birth injuries are oriented by their pain towards getting health care. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar om hiv hos ungdomar på en gymnasieskola i Guamal, Colombia

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Grahn; Lisa Ohlsson; [2018-07-10]
  Nyckelord :Colombia; Hiv; HIV-KQ-18; tvärsnittsstudie; ungdomar;

  Sammanfattning : Background: The control of human immunodeficiency virus (hiv) is a global challenge. An estimated 37 million people across the world are hiv-positive and Colombia is one of the countries in Latin America with the largest amount of people with hiv. Young people are a particularly susceptible group. LÄS MER

 4. 4. Förstagångsföräldrars uppfattningar om hud-mot-hud – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Klara Gynnerstedt; Caroline Siberg; [2018-01-19]
  Nyckelord :Känguruvård; hud-mot-hud; spädbarn; nyfödd; fullgången; föräldraskap; moderskap; upplevelser; anknytning;

  Sammanfattning : Background: The newborn child needs to be close to its parents. Skin-to-skin has, from both older and newer research, demonstrated positive effects for both the child and the parents physical and mental well-being. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors uppfattningar om hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan stärkas hos ungdomar : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Maria Wedde Åberg; Patricia Hillrings; [2018]
  Nyckelord :Midwife; Information Sources; Body Development; Sexual and Reproductive Health and Rights; Risk Behavior; Sexual Relations; Sexual Rights; Pornography; Young people; Barnmorskan; Informationskällor; Kroppsutveckling; Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter; Riskbeteenden; Sexuella Relationer; Sexuella Rättigheter; Pornografi; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) är ett viktigt folkhälsoarbete och barnmorskan har en central roll när det kommer till att nå ungdomarna med kunskap och information. Det förefaller finnas få studier om barnmorskors uppfattningar om vad ungdomar behöver veta mer om när det kommer till deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. LÄS MER