Sökning: "behandlingens"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet behandlingens.

 1. 1. Arbetsterapeuters resonemang om bildterapi för personer med depression En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Zahra Aboubaker; Katrin Marawgeh; [2020-06-22]
  Nyckelord :Art therapy; Depression; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund Inom arbetsterapi är aktivitet ett centralt begrepp som kan främja hälsa. Ur aktivitetsperspektivet är bildterapi en viktig behandlingsmetod som leder till en positiv inverkan på de vardagliga aktiviteterna samt att dessa aktiviteter förbättrar välbefinnandet. LÄS MER

 2. 2. Censoring Bias in Oncology Clinical Trials

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Andrea Mattsson; [2020]
  Nyckelord :survival analysis; censoring; progression-free survival; Cox proportional hazards model; oncology clinical trial; HER2CLIMB; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Time to disease progression or death (PFS) is of main interest in oncology clinical trials. The data is commonly analyzed using a Cox model. Early discontinuation gives uncertainty in the estimated hazard ratio (HR). Censoring is generally used to handle discontinuations. LÄS MER

 3. 3. Kan jag det här? Distriktssköterskors erfarenhet av sin kompetens och kompetensutveckling gällande kompressionsbehandling av venösa bensår.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fanny Axelsson; Anna Kronholm; [2020]
  Nyckelord :Compression bandaging; district nurse; experience; professional competence; venous leg ulcers; Distriktssköterska; erfarenhet; kompetens; kompressionsbehandling; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med att Sveriges befolkning blir äldre ökar behovet av vård och kompressionsbehandling. För att kunna ge en optimal sårvård behöver distriktssköterskan ha kompetens inom venös insufficiens, sårläkningsprocessen, sårläkningshämmande faktorer, cirkulationsbedömning och kompressionsbehandling. LÄS MER

 4. 4. Att behandla för vad och vem : En kvalitativ studie om hur professionella konstruerar ADHD och missbruksproblematik i sitt arbete.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sarah Alldén; Ruusl Khalil; Amanda Rudolfsson; [2020]
  Nyckelord :ADHD; missbruk; professionella; ungdomar; missbruksbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur professionella talar om ungdomar med ADHD-diagnos och missbruksproblematik i relation till bemötande. Studien har också som avsikt att ta reda på hur diagnosen ADHD tas i beaktande av professionella i behandlingsplaneringen. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av cytostatikabehandling hos personer med lungcancer. : En litteraturstudie baserad på patografier.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ivana Katinic; Selma Tulek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen. En vanlig behandlingsform mot lungcancer är cytostatika. Cytostatika kan ge biverkningar i form av illamående, trötthet, aptitlöshet och minskad energi. Personerna kan uppleva en fysisk och psykisk förändring. LÄS MER