Sökning: "bernsten"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet bernsten.

 1. 1. Arbetsmiljö och Byggnadsinformationsmodellering (BIM) : identifiera mål och strukturera målstruktur i anläggningsbranschen enligt värdefokuserat tänkande

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

  Författare :Malin Bernsten; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; BIM; Byggnadsinformationsmodellering; Trafikverket;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen identifieras mål och en målstruktur föreslås för beslutsmöjligheten avseende hur man ska arbeta med Arbetsmiljö i Byggnadsinformationsmodellering (BIM) för verksamhetsområde Stora Projekt på Trafikverket. Syftet med uppsatsen är att utifrån Keeney:s (1992) teori om värdefokuserat tänkande identifiera mål och strukturera dessa i målstrukturer. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad vid borderline personlighetsstörning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :John Bernsten; Kerstin Franzén; [2006-02-17]
  Nyckelord :borderline personlighetsstörning BPS ; Watson; omvårdnad;

  Sammanfattning : sjuksköterska (Bernsten, J.)sjuksköterska (Franzén, K.).. LÄS MER

 3. 3. Hur funderar mikro, små och medelstora företag kring räntor och lån i samband med investeringar?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Bernstén; [2005]
  Nyckelord :behavioural finance; SME; finansiering; ränterisk; lån; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER