Sökning: "bioenergy"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet bioenergy.

 1. 1. Simulation of stripper modifications for bioenergy carbon capture by absorption

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Laia Villar I Comajoan; [2021]
  Nyckelord :BECCS; Carbon capture; Post-combustion absorption; Potassium carbonate; Energy Penalty; BECCS; Koldioxid infångning; Absorption efter förbränning; Kaliumkarbonat; Energistraff;

  Sammanfattning : Att koldioxidutsläppen neutraliseras är avgörande för att begränsa klimatförändringarna. Bioenergi i kombination med separation och lagring av koldioxid (BECCS) är en Teknik som kan generera negativa utsläpp. Det största hindret för dess storskaliga genomförande är de höga energikraven för processen. LÄS MER

 2. 2. Adaptation of buildings for climate change : A literature review

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Cheng Cheng; [2021]
  Nyckelord :Climate change; Extreme weather; Building energy efficiency; Passive houses;

  Sammanfattning : In September 2020, Northeast China suffered three unprecedented typhoons in half a month, and there was freezing rain in early November, all of which led to the large-scale urban power failure. The occurrence of these phenomena makes people directly see climate change and its impact on the living environment of human beings. LÄS MER

 3. 3. Phosphorus reduction in wastewater using microalgae with different phosphorus starvation periods

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fredrika Murby; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Anthropogenic induced nutrients in the Baltic Sea have led to 97% of it being eutrophic. Phosphorus is regarded the main regulating nutrient, and nearly 25% of the nutrients coming to the Baltic Sea originate from wastewater treatment plants. LÄS MER

 4. 4. Real-time characterization of fuel by Near-Infrared spectroscopy : Quantitative measurements of moisture content, ash content, heating value, and elemental compositions in solid biofuel mixtures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kajsa Edlund; Ali Ahmad Shahnawazi; [2021]
  Nyckelord :NIR; spectroscopy; solid biofuel mixtures; moisture content; ash content; heating value; elemental composition; boiler; CHP pant; CCS; CO2; emissions; NIR; spektroskopi; fasta biobränsleblandningar; fukthalt; ask innehåll; värmevärde; elementär komposition; panna; kraftvärmeverk; CCS; CO2; utsläpp;

  Sammanfattning : The global energy demand supplies mainly from fossil fuels, which is neither sustainable nor environmentally friendly and aims to global warming. Therefore, both more investments in renewable energy sources such as bioenergy are required, as well as new technologies such as carbon capture and storage (CCS) to handle the emissions from existing combined heat and power (CHP) plants. LÄS MER

 5. 5. The Swedish policy framework for Forest Ecosystem Services : a study of integration of objectives, policy instruments and local actor’s knowledge about policies and policy objectives

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karolina Tanse; [2021]
  Nyckelord :energy; climate; forest; nature conservation; policy analysis; policy implementation; policy perception; stakeholders; beslutsfattande; policyimplementering; policyintegrering; skogliga ekosystemtjänster; Sverige;

  Sammanfattning : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. LÄS MER