Sökning: "blandade boendemiljöer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden blandade boendemiljöer.

 1. 1. Förtätning och blandade boendemiljöers påverkan på bostadssegregation : En exempelstudie i Rinkeby

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Mahdi Mahmoudi; Linus Jeborn; [2018]
  Nyckelord :bostadssegregation; fysisk förtätning; blandade boendemiljöer; Rinkeby; miljonprogramsområden;

  Sammanfattning : Bostadssegregationens problematiska omfattning i miljonprogramsområden medför många negativa konsekvenser och skapar därmed enorma utmaningar för samhällsplanerare. Fysisk förtätning har utvecklats till ett stadsplaneringsideal för hållbara städer, vilket denna studie har valt att fokusera på. LÄS MER

 2. 2. Den blandade staden : ideal och metoder för att skapa social mångfald i boende och offentliga rum med Norra Sorgenfri som exempel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Ekenberg; [2013]
  Nyckelord :blandstaden; stadsplanering; offentliga miljöer; blandat boende; Norra Sorgenfri; Malmö;

  Sammanfattning : I diskussionen om framtidens hållbara städer är ofta begreppet blandstaden i fokus. Blandstaden karaktäriseras av en funktionsblandning, där en närhet till arbete, rekreation, handel och mötesplatser är bärande. Här kan människor inte bara arbeta eller bo, utan även uppleva ett rörligt folkliv och händelser i stadsrummet. LÄS MER

 3. 3. Blandat boende : en utopi?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Lena Jarl Hellgren; [2012]
  Nyckelord :Social mix; blandat boende; social blandning; fysisk planering; boendesegregation och nybyggnation.;

  Sammanfattning : Beroende på föreställningen att ett blandat boende förväntas ge människor bättre levnadsförutsättningar, råder ett planeringsideal som har intentionen att göra boendemiljöer mer socialt blandade och mindre boendesegregerade (Holmqvist 2009). Samtidigt kan man idag se att boendesegregationen ökar. LÄS MER