Sökning: "bolagsordningen"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet bolagsordningen.

 1. 1. Är kompetensöverskridanderegeln, 8 kap. 42 § aktiebolagslagen, avtalsrätt eller bolagsrätt? : En utredande analys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gabriel Yaakob; Hanna Drugge; [2021]
  Nyckelord :Associationsrätt; avtalsrätt; bolagsrätt; kompetensöverskridanderegeln; aktiebolagslagen; 8 kap. 42 § ABL;

  Sammanfattning : Kompetensöverskridanderegeln i 8 kap. 42 § aktiebolagslag (2005:551) (ABL) reglerar behörighets- och befogenhetsöverskridande av styrelse, VD och den särskilda firmatecknaren. Paragrafen innehåller fyra regler vilka är uppdelade på två stycken. LÄS MER

 2. 2. Överlåtelseförbehåll som aktiebolagsrättsligt institut : Särskilt om skärpning av förbehåll enligt 7:43 ABL

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Sara Lindholm; [2021]
  Nyckelord :Överlåtelseförbehåll; överlåtelsebegränsningar; aktiebolagsrätt; bolagsordning; hembud; förköp; samtycke; skärpning.;

  Sammanfattning : Aktiers fria överlåtbarhet utgör en av de mest fundamentala principerna inom den svenska aktiebolagsrätten. Möjligheten att förvärva och överlåta aktier fritt fyller många viktiga funktioner, både för enskilda aktieägare och aktiemarknaden i stort. LÄS MER

 3. 3. Överlåtelsebegränsningar vid privata aktiebolagsförvärv : En analys av den problematik som överlåtelsebegränsningar innebär för köparen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Herold; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid ett företagsförvärv kan aktiebolagsrättsliga överlåtelsebegränsningar gällande hur aktier får överlåtas tänkas ha avgörande inverkan på företagsförvärvets process och fullbordan, till följd av det potentiella hinder som överlåtelsebegränsningar innebär. Den här framställningen behandlar följaktligen specifikt den här problematiken med fokus på överlåtelsebegränsningar i såväl bolagsordning som i aktieägaravtal vid ett privat aktiebolagsförvärv. LÄS MER

 4. 4. Aktiemarknadsrättsaspekter på vinstsyftet: Särskilt om vinstsyftet som aktiebolagets beslutskriterium och om det kan medföra en skyldighet för målbolagsstyrelsen att söka alternativa erbjudanden i en budsituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agaton Lindgren; [2020]
  Nyckelord :associationsrätt; aktiebolagsrätt; aktiemarknadsrätt; takeover; takeover-reglerna; vinstsyfte; verksamhetssyfte; aktiebolag; ABL; aktiebolagslagen; vinstmaximeringsprincipen; offentliga uppköpserbjudanden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den svenska aktiebolagslagen stadgas att aktiebolag som utgångspunkt bedrivs i syfte att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna. I denna uppsats utreds innebörden detta vinstsyfte för att sedan diskuteras i en aktiemarknadsrättslig kontext. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL - vilket ansvar har styrelsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbart företagande; Hållbarhetsrapportering; Aktiebolagsrätt; Bolagsstyrning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the end of 2016, Swedish companies of a certain size are obliged to prepare a sustainability report with information relating to the companies' work on sustainability. This essay describes the regulations in the Annual Accounts Act (ÅRL) on sustainability reporting for companies of a certain size as a result of EU Directive 2014/95/EU. LÄS MER