Sökning: "boundary-spanning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet boundary-spanning.

 1. 1. Organisering i komplexitet : Gränsöverskridande samverkan, praktikaliteter och informellt arbete i strävan efter en socialt hållbar utveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Miranda Kanon; [2020]
  Nyckelord :complexity; organizing; social sustainability; wicked problems; komplexitet; organisering; social hållbarhet; wicked problems;

  Sammanfattning : Bakgrund: Effekterna av det som kommit att kallas New Public Management, där offentliga verksamheter specialiserats i icke-överlappande roller och funktioner, gör det svårt att organisatoriskt hantera komplexa samhällsutmaningar. Hållbarhetsfrågor överskrider territoriella och organisatoriska gränser och dess lokala problem och lösningar utgör en del i en kollektiv och global utveckling. LÄS MER

 2. 2. “Egentligen vill jag inte jobba när jag inte får betalt” : Hur anställda som arbetar med informationsteknik och kommunikations upplevda hälsa påverkas i ett helt uppkopplat Sverige

  Magister-uppsats,

  Författare :Klara Joelsson Träff; Linda Johansson; [2020]
  Nyckelord :Digitala medier; boundary spanning; hälsa och sociala medier;

  Sammanfattning : Most professionals working in the field of information technology and communication are able to also work with digital media outside working hours, which could blur the distinction between work and private life. The aim of the study is to examine how the perceived health of these professionals is affected when the boundaries between work and private life blur and to identify the positive and negative aspects of using digital media outside of working hours. LÄS MER

 3. 3. Shared understanding across organizational divisions - A qualitative study of store managers in a corporate cultural change process

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Johansson; Therese Erenius; [2019-07-03]
  Nyckelord :Cultural change; internal boundaries; boundary work; store managers;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. Crossing Boundaries: Stage-Gate Model as a Boundary Object - A qualitative study on the function of the stage-gate model as a boundary object in cross-functional work

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Seila Kozarcanin; Weris Ahmed Mohamed; [2019-07-02]
  Nyckelord :Stage-Gate model; Industry 4.0; Product Development; Boundary Object; Boundary Spanning Activities; Cross-functional work; Cross-functional teams;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. Organizational Politicking: An Empirical Study on its Application to Communication Practitioners

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Lisa Kenny; [2019]
  Nyckelord :Organizational Politics; Communication management; Tactics; Impression Management; Second-order management; Influence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organizational politicking (OP), otherwise known as workplace politics has for many decades been a deeply subverted topic in the management literature due to its widely negative credo. This study aims to investigate OP and its uncharted utilization within the communication profession drawing upon the empirical foundation of 15 qualitative in-depth interviews with communication practitioners in varying roles. LÄS MER