Sökning: "bröstcancer 2020"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden bröstcancer 2020.

 1. 1. Hur medelålders kvinnor påverkas av att bli diagnostiserade med bröstcancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Malky Onat; Lara Taha; [2020-06-26]
  Nyckelord :Breast neoplasm; women; psychosocial factors; emotion; information needs;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är bröstcancer den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och cancerfallenhar ökat med cirka 40% under de senaste årtiondena. Syftet: Syftet med studien är att belysahur medelålders kvinnor påverkas av att bli diagnostiserade med bröstcancer. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av att ta beslut om bilateral profylaktisk mastektomi som ung frisk kvinna - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Bryngelsson; Isabella Dahl; [2020-06-26]
  Nyckelord :Bilateral prophylactic mastectomy; young women; decision-making; riskreducing surgery; support; nursing; health-care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor världen över.Bilateral profylaktisk mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp där bröstvävnad avlägsnas för attminimera risken att utveckla bröstcancer och är indicerat för kvinnor som löper hög risk attdrabbas av bröstcancer. LÄS MER

 3. 3. Taxaners effektivitet vid recidiverande bröstcancer hos patienter som behandlats med taxaner som neoadjuvant eller adjuvant behandling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Maria Karlin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Taxaner utgör ett etablerat behandlingsalternativ mot bröstcancer preoperativt, postoperativt och vid recidiv. Det finns även belägg för att taxaner är effektiva vid metastaserad sjukdom hos patienter som tidigare fått taxaner som neo-/adjuvant behandling. Detta är en behandlingsstrategi som mer och mer börjar användas kliniskt. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : Baserat på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alva Låke; Zia Gul; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; lidande; kvalitativ metod; personcentrerad vård; kvinnor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Att drabbas av denna sjukdom kan skapa fysiska och känslomässiga problem. De vanligaste behandlingarna är kirurgi, cytostatika och strålning. Dessa behandlingar leder till fysiska och psykiska påfrestningar. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att diagnostiseras med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Hanna Persson; Zainab Mohammed; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; bröstcancer; kvinnor; personcentrerad omvårdad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige och kan påverka de drabbade kvinnorna psykiskt på olika sätt. För att kunna erbjuda en personcentrerad vård är det viktigt att sjuksköterskan har en kunskap om och förståelse för hur upplevelsen av att diagnostiseras med bröstcancer kan komma till uttryck. LÄS MER