Sökning: "buprenorphine treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden buprenorphine treatment.

 1. 1. Plasmahalter av buprenorfin efter peroral och intravenös administrering till kanin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elina Thern; [2018]
  Nyckelord :Kanin; Buprenorfin; Peroral; Intravenös; Läkemedelsadministrering; Smärta; Smärtlindring; Analgesi; Farmakokinetik; Biotillgänglighet;

  Sammanfattning : I takt med att kaninens (Oryctolagus cuniculus) popularitet ökar och kravet på alltmer avancerad veterinärvård växer krävs kunskap om hur man smärtlindrar kanin på bästa sätt. Kaninen är ett utpräglat bytesdjur som döljer smärta väl, särskilt i stressade situationer som vid klinikvistelse. LÄS MER

 2. 2. Farmakologisk behandling vid opioidberoende : Finns det skillnader i effekt mellan buprenorfin- och metadonbehandling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :methadone; buprenorphine; opioid dependence; Metadon; buprenorfin; opioidberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Heroin är en opiat ursprungen från opiumvallmon och är starkt förknippad med beroende och död. När heroin och andra kortverkande opiater binder in till μ-opioidreceptorer i hjärnan sker en ökad frisättning av signalsubstansen dopamin och en stark känsla av eufori infinner sig. LÄS MER

 3. 3. Att sluta med heroin utan substitutionsbehandling

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Petter Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Habitus; Heroin; LARO; Återhämtning; Substitutionsbehandling; Social identitet; Socialt kapital; Recovery; Återhämtning; Opioid substitution treatment; Social identity; Social capital;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur det går till att sluta använda heroin utan att byta till användning av andra opioidpreparat och utan att erhålla substitutionsbehandling med opioidpreparaten metadon eller buprenorfin. Forskningsgenomgången visar att det är möjligt att sluta med heroin utan substitutionsbehandling, men att det är svårt att leda i bevis att vissa specifika behandlingsmetoder skapar detta resultat. LÄS MER

 4. 4. Anknytningsstil och självscheman hos personer i behandling för opiatberoende

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Lindén; Emelie Hovelius; [2016]
  Nyckelord :YSQ-S; YPI; ECR-RS; attachment style; self-schema; opiate addiction; methadone; buprenorphine; maintenance treatment program; anknytningsstil; självschema; opiatberoende; metadon; buprenorfin; läkemedelsassisterad behandling; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka anknytningsstil och självscheman hos patienter i pågående läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO) med metadon eller buprenorfin. Studien omfattade 84 patienter (21 kvinnor och 63 män) vid en LARO-mottagning i Malmö. LÄS MER

 5. 5. Comparison of plasma levels and analgesic effect between oral transmucosal and subcutaneous administration of buprenorphine in rabbits

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Freijs; [2016]
  Nyckelord :rabbit; buprenorphine; oral transmucosal; subcutaneous; drug administration; analgesia; pain scoring;

  Sammanfattning : Rabbits are becoming more popular as pet animals and surgical procedures are likewise getting more common. Hence the need for postoperative analgesic treatment in the home is increasing. Buprenorphine is a partial µ-opioid receptor agonist with long duration and is the therefore useful as a postoperative analgesic agent. LÄS MER