Sökning: "co-CRM"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet co-CRM.

  1. 1. Sociala medier som ett marknadsföringsfenomen : En studie om företags processer för att skapa innehåll och konsumenters engagemang

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Alexander Johansson; Tobias Svensson; [2016]
    Nyckelord :Social media; the social marketing process; involvement on social media; segmentation by behavior; content marketing; social-CRM; co-CRM; firm-generated content; user-generated content; negativity bias; E-WOM; viral marketing; Social media; den sociala marknadsföringsprocessen; engagemang på sociala medier; segmentering utefter beteendemönster; innehållsmarknadsföring; social-CRM; co-CRM; företagsgenererat innehåll; användargenererat innehåll; negativity bias; E-WOM; viral marknadsföring.;

    Sammanfattning :   Frågeställningar: Hur ser företags processer ut för att skapa innehåll till sociala medier? Hur engagerar sig konsumenter till innehåll som företag publicerat på sociala medier? Syfte: Det huvudsakliga syftet med studien är att beskriva och förklara företags processer för att skapa innehåll till sociala medier och analysera konsumenters engagemang till innehåll som företag publicerat. Studien syftar även till att tillhandahålla en konceptuell figur för hur förloppet att skapa, publicera och följa upp innehåll mellan ett företag och ett konsultbolag ser ut. LÄS MER