Sökning: "cob"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet cob.

 1. 1. Preparation and evaluation of arabinoxylan based prebiotics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Mohammad Abu Mursalin Sajib; [2018]
  Nyckelord :Arabinoxylan; Probiotics; Prebiotics; Food; Xylanase; Brewer s spent grain; Biotechnology; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Prebiotics are non-digestible carbohydrates that selectively stimulate the growth and activity of health promoting bacteria in the colon, resulting in homeostasis to the gut environment. It is considered to be the solution of many health-related diseases such as type-2 diabetes, cardiovascular disease and cancer. LÄS MER

 2. 2. Tillverkad av vem?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Erlandsson Bratt; Johan Eriksson; Aisha Mossberg; [2017]
  Nyckelord :Country of Origin; Country of Manufacture; Country of Brand; Country of Design; Country of Ownership; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Tillverkad av vem? Seminariedatum: 2017-06-01 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i Marknadsföring, 15 HP Författare: Linus Bratt, Johan Eriksson, Aisha Mossberg Handledare: Annette Cerne Fem nyckelord: Country of Origin, Country of Manufacture, Country of Brand, Country of Design, Country of Ownership Syfte: Att förstå hur studenter vid Ekonomihögskolan på Lunds Universitet uppfattar COO begreppen, samt om deras bild av svenskt och svenska företag går ihop med den faktiska företagsstruktur som de tre exempelföretagen som studien utgått ifrån har. Metod: Studien har utgått från en kvantitativ metod med en positivistisk syn och den ontologiska ståndpunkten objektivism. LÄS MER

 3. 3. New waviness measurement system using RGB LED lights

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Panagiota Biba; [2015]
  Nyckelord :waviness measurement system WMS ;

  Sammanfattning : Due to the rapid technological developments in the car industry and the high quality demands of customers, manufacturers and researchers focus on the reduction of surface roughness making use of various surface topography measurement systems. This master thesis focuses on development of a waviness measurement system (WMS) at Volvo Cars where light from different heights and angles illuminates the surface of an extended object in order to acquire images with different intensities due to shadowing effect and reflection. LÄS MER

 4. 4. Solutions for a natural ventilation system

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Amanda Kock; Mathilda Larsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project is a cooperation between our Bachelor thesis and a voluntary project in theAmazon region of Colombia. The main purpose is to implement and understand what factorsto take into consideration when designing a natural ventilated system in a tropical climate likethe Amazon region and at the same time decrease the current indoor pollution that are emittedfrom cooking areas. LÄS MER

 5. 5. Board Composition and Financial Distress : An Empirical evidence from Sweden and Denmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amira Akhmetova; Yulia Batomunkueva; [2014]
  Nyckelord :board composition; financial distress; board independence; board size; board ownership; CEO duality; COB ownership; employee representatives; Altman’s Z- score; market capitalization; Sweden; Denmark.;

  Sammanfattning : Recent failure of such companies as Enron, Worldcom and Parmala showed that there are internal reasons contributing to company’s financial distress. Financial distress is a condition when a company fails to meet its debt obligations. LÄS MER