Sökning: "collective memory"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden collective memory.

 1. 1. The memory of the Holocaust as a point of state ontological (in)security : A comparative discursive analysis of the United Kingdom and Poland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Hugo Valentin-centrum

  Författare :Joshua Bennett; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis utilises the context of European Holocaust memory to test differences within the existing literature of the theory of ‘ontological security’. The differences centre on questions of identity preservation in the face of threats to a states ‘sense of self’. LÄS MER

 2. 2. Att skapa minne : En litteraturstudie om hur begreppet minne synliggörs i relation till arkiv som bestånd och institution

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Kristin Karlsson Larm; [2020]
  Nyckelord :memory; archive; collective memory; individual memory; social memory; political memory; cultural memory; literature study;

  Sammanfattning : This essay examines the concept of memory through a literature study of articles in three prominent archival journals. The aim of the study is to investigate if, and in that case how, the concept of memory is made visible in relation to archives as an institution and collection in three archival journals. LÄS MER

 3. 3. Ängskastellet : gestaltning av en askgravlund och dess närmaste omgivning på S:t Sigfrids griftegård, Borås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Nilsson; Ossian Trotzig; [2020]
  Nyckelord :askgravlund; kyrkogård; begravningsplats; kyrkogårdsgestaltning; minnesobjekt; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har de kollektiva gravskicken ökat markant, och det är framförallt bland det relativt nya gravskicket askgravlunden en tydlig ökning skett. Askgravlundens popularitet tros bero på skötselfriheten för anhöriga, men också för att den inte upplevs lika anonym som exempelvis minneslunden. LÄS MER

 4. 4. Maskulinitet, ras och identitet i J. Coles studioalbum 4 Your Eyez Only : Nutidshistoria, kollektivt minne och intersektionalitet i samtida hiphopmusik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Drilon Behrami; [2020]
  Nyckelord :Intersectionality; discourse analysis; prosthetic memory; collective memory; hiphop; music; gender; race; class; sexuality; history; english; upper secondary school; Intersektionalitet; diskursanalys; protesminne; kollektivt minne; hiphop; musik; kön; ras; klass; sexualitet; historia; engelska; gymnasiet;

  Sammanfattning : This study examines intersectionality and identity in rapper Jermaine Lamarr Cole’s studio album 4 Your Eyez Only. Through discourse analysis, the essay studies the representation of aspects of identity in the album, with a focus on gender, race, class and sexuality. LÄS MER

 5. 5. Resistance is Utile : a study of civil society organizing for public service regarding the Occupation of Sollefteå Hospital

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mimmi Andersson Johansen; [2020]
  Nyckelord :resistance; occupation; discourse; biopower; identification; cultural heritage;

  Sammanfattning : The declining access to public service is a concern for most rural areas in Sweden. This study aims to understand how civil society organize in order to maintain public service with the example of the occupation of Sollefteå Hospital. The protest opposes the closure of acute health care wards, most notably the maternity ward. LÄS MER