Sökning: "dagslängd"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet dagslängd.

 1. 1. Årstidsbunden depression och underprissättning vid börsintroduktioner : En studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Magnusson; Daniel Renhage; [2020]
  Nyckelord :SAD; Seasonal affective disorder; IPO; Initial public offering; Årstidsbunden depression; börsintroduktion; underprissättning;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar på ett samband mellan årstidsbunden depression och underprissättning vid börsintroduktioner på den amerikanska marknaden. Studien undersöker detta samband på börsintroduktioner genomförda i Sverige, där prevalensen av årstidsbunden depression är hög. LÄS MER

 2. 2. Sötpotatisodling i Sverige : odlingsförutsättningar och odlingsteknik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Sara Hellgren; [2018]
  Nyckelord :sötpotatis; Ipomoea Batatas; odlingsförutsättningar; klimat; dagslängd; pluggplantor; sticklingar; växtföljd;

  Sammanfattning : Sötpotatis, Ipomoea Batatas, härstammar från tropikerna och växer bäst under hög ljusintensitet i ett varmt och fuktigt klimat. Det kalla klimatet är den största begränsningen för att odla sötpotatis i Sverige. Trots de låga temperaturerna är det inte omöjligt att få en lyckad söt-potatisskörd i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Effekt av sinläggning, värmestress och olika dagslängd på prolaktin med fokus på mjölkproduktion och immunförsvar hos mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jolin Währn; [2015]
  Nyckelord :mjölkkor; prolaktin; sinläggning; värmestress; dagslängd;

  Sammanfattning : Det har länge varit känt att prolaktin stimulerar mjölkbildning och forskning på senare år har visat att prolaktin även påverkar immunförsvaret, till exempel immuncellers delning och uttryck. Syftet med denna litteraturstudie var därför att undersöka hur sinläggning samt värme och dagslängd under sintiden påverkar prolaktinets funktion på mjölkproduktion och immunförsvar. LÄS MER

 4. 4. Växters fenologiska svar på ett förändrat klimat: modellering av knoppsprickning för hägg, björk och asp i Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Emelie Norhagen; [2014]
  Nyckelord :hägg; temperatur; sequential model; Thermal Time model; fenologi; knoppsprickning; asp; björk; naturgeografi; ekosystemvetenskap; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Växters fenologiska händelser påverkas av klimatet och tid för knoppsprickning hos träd kan därför användas som indikator på klimatförändringen. Enligt forskning kommer temperaturen med största sannolikhet att öka i framtiden och med det följer att växters knoppsprickning förväntas ske tidigare. LÄS MER

 5. 5. Frost hardiness of some New Zealand shrubs

  L3-uppsats, SLU/Horticulture

  Författare :Sture Bengtsson; [2007]
  Nyckelord :frost; frost hardiness; frost resistance; freezing tolerance; freezing resistance; winter hardiness; cold hardiness; freeze test; frost injury; frost injury assessment; cold acclimation; new zealand shrubs; new zealand flora; plant stress physiology; electrolyte leakage; index of injury; LT50; visual injury assessment; olearia; coprosma; podocarpus; buxus; taxus;

  Sammanfattning : Frost resistances, LT50, were decided for stems and leaves of several New Zealand woody plants belonging to Olearia (Asteraceae), Coprosma (Rubiaceae) and Podocarpus (Podocarpaceae). That was part of the aims, which included trying to find species potentially winter hardy in southern coastal Sweden and study methods for frost hardiness assessment. LÄS MER