Sökning: "deficiency disease"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden deficiency disease.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som har diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Thea Larsson; Matilda Sjöberg El Hallah; [2020]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; Föräldrar; Kvalitativ; Känslor; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom som påverkar hela kroppens ämnesomsättning. Sjukdomen definieras av att kroppens immunförsvar angriper sin egen vävnad och orsakar glukosintolerans samt delvis eller total insulinbrist. LÄS MER

 2. 2. "Att ta den enkla vägen" : Sjuksköterskans arbete för patienter drabbade av malnutrition

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Linnéa Shaw Seger; Evelina Nolenstam; [2020]
  Nyckelord :Environment; malnutrition; nursing measures; nutrition; suffering; Miljö; undernäring; omvårdnadsåtgärder; nutrition; lidande;

  Sammanfattning : Background: Essential nutrients are important to maintain a good nutritional status and prevent the development of malnutrition. Malnutrition is a condition of disease that causes a deficiency or imbalance of nutrients in the body. A common symptom is weight loss and a consequence is increased mortality. LÄS MER

 3. 3. Verification of hypochromic erythrocytes on Sysmex XN 2000

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Dakakni Aghyad; [2020]
  Nyckelord :Anemia diagnosis and management; Calculation of Erythrocyte Parameters; Functional iron deficiency; Hemoglobin; Hematology analyzer.;

  Sammanfattning : Anemia is a serious blood disease that more than two billion suffer from worldwide. Half of that number consist of iron deficiency anemia, which is insufficiency of iron supply to the bone marrow due to empty iron store or hampered iron utilization due to inflammation. Therefore, requires rapid diagnosis. LÄS MER

 4. 4. Tonåringars upplevelser av att leva med typ 1-diabetes mellitus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sophie Holm; Sigirid Lauritsen Weibahr; [2020]
  Nyckelord :Adolescents’; Experience; Personal autonomy; Type 1-diabetes mellitus.; Personlig autonomi; Tonåringar; Typ 1-diabetes mellitus; Upplevelse. ;

  Sammanfattning : Typ 1-diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som orsakas av en försämrad insulinproduktion som på sikt leder till total insulinbrist och kräver därmed livslång behandling med insulin. Typ 1-diabetes mellitus debuterar främst under barn- eller tonåren. LÄS MER

 5. 5. Hur patienter med HIV upplever bemötandet av sjuksköterskor i vården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenni Koikkalainen; Maria Norgren; [2019]
  Nyckelord :Treatment; HIV-patient; Relation; Nurse; Bemötande; HIV-patienter; Relation; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som lagras i kroppens DNA. HIV är en kronisk sjukdom där viruset skadar immunförsvaret så att den smittade riskerar att drabbas av infektioner och andra sjukdomar. LÄS MER