Sökning: "deficiency disease"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden deficiency disease.

 1. 1. Hur patienter med HIV upplever bemötandet av sjuksköterskor i vården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenni Koikkalainen; Maria Norgren; [2019]
  Nyckelord :Treatment; HIV-patient; Relation; Nurse; Bemötande; HIV-patienter; Relation; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som lagras i kroppens DNA. HIV är en kronisk sjukdom där viruset skadar immunförsvaret så att den smittade riskerar att drabbas av infektioner och andra sjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Pyruvatkinasbrist : genetik och klinisk bild hos katt, hund och människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Felicia Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :pyruvatkinasbrist; PK-brist; katt; hund; människa; PKLR; mutation; symptom;

  Sammanfattning : Pyruvatkinasbrist är en av de vanligaste ärftliga hemolytiska anemierna som orsakas av enzymbrist. Sjukdomen har observerats hos människor över hela världen och hos flertalet raser av hund och katt. LÄS MER

 3. 3. Att belysa patienters erfarenheter av information om sin egenvård vid diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Marina Back; Elina Westlund Björkén; [2019]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; experience; information; literature review; self-care; Diabetes mellitus typ 2; Egenvård; Erfarenhet; Information; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som innebär att insulinbrist orsakar förhöjd blodsockerhalt i kroppen. Diabetes ökar kraftigt runt om i världen. Ökningen associeras med ökad befolkning, åldersgrupp, ändrad kost och livsstil samt ökad övervikt. LÄS MER

 4. 4. Kan oral vitamin B12-supplementering påverka kognitiv funktion hos äldre? - en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Rubin; Anneli Svensson; [2018-06-04]
  Nyckelord :vitamin B12; kognitiv funktion; minne; äldre; oral supplementering; cognitive function; memory; elderly; oral supplementation;

  Sammanfattning : Title: Can oral vitamin B12 supplementation affect cognitive function in the elderly?- A systematic reviewAuthor: Charlotta Rubin and Anneli SvenssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: March 28, 2018___________________________________________________________________________BackgroundThe prevalence of illness and deficiencies increase with age which affects inter alia thecognitive function. The ageing process also causes changes in the absorption capacity of forexample vitamin B12 and approximately 5-20% of the elderly have low serum concentrations. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av två enzyme-linked immunosorbent assays : mätning av diabetesspecifika autoantikroppar i en adult population

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för miljö- och biovetenskap

  Författare :Lauresha Gashi Krasniqi; [2018]
  Nyckelord :ELISA; typ 1 diabetes; autoantibodies; ROC-curve; sensitivity; specificity; ELISA; typ 1 diabetes; autoantikroppar; ROC-kurva; sensitivitet; specificitet;

  Sammanfattning : Typ- 1 diabetes (T1D) är en autoimmun sjukdom med insulinbrist orsakad av nedbrytning av insulinproducerande betaceller i pankreas. Fyra olika antikroppar har identifierats som är riktade mot betacellsspecifika antigen; insulinautoantikroppar (IAA), glutamic acid decarboxylase antibodies (GADA), islet antigen2-antikroppar (IA-2A) och antikroppar riktade mot zinktransportören 8 (ZnT8A). LÄS MER