Sökning: "disconnection"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet disconnection.

 1. 1. Online kontra Offline : En jämförande kvalitativ studie om hur ungdomars mående och sociala relationer påverkas av uppkoppling kontra frånkoppling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Malin Ensgård; Lisa Hallberg Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social media; connection; disconnection; online; offline;

  Sammanfattning :  Abstract   Title: Online versus Offline - A comparative qualitative study on how young individual’s health and social relationships are influenced by connection versus disconnection   Authors: Malin Ensgård, Lisa Hallberg Nilsson   Aim: The aim of this study is to compare how young individuals communicate depending on how connected they are to social media. More specifically how it affects their mental health and social relationships, and how their usage of social media platforms should be adjusted. LÄS MER

 2. 2. Are we even watching the same film? : A reception study of The Square

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Georges Bandak; [2018]
  Nyckelord :reception analysis; spectatorship; interpretation; reception studies; viewer;

  Sammanfattning : This thesis examines the differences regarding thereception between American and Swedish reviews of the Swedish film, The Square (2017, Ruben Östlund). It explores whether or not their differences and similarities reflect different cultural contexts. LÄS MER

 3. 3. En beskrivning av islandshästens gångarter : - vad påverkar rörelsemönstret?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ebba Zetterberg; [2018]
  Nyckelord :gångart; islandshäst;

  Sammanfattning : Hältor är vanligt förekommande hos hästar. För att identifiera och lokalisera var hältan sitter studeras symmetrin i hästens rörelsemönster. Islandshästens rörelsemönster skiljer sig från de flesta andra hästraser med sin utökade förmåga att röra sig i pass och tölt. LÄS MER

 4. 4. Nyttomaximering vid eleffektbrist på lokalnätet : En objektprioritering i en simuleringsansatts

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Ludvig Alsmo; Jonathan Bärlund; [2018]
  Nyckelord :Priority class; utility; energy consumption; local area network; object; electricity supply line; power shortage; Prioritetsklass; nytta; energikonsumtion; lokalnät; objekt; ellinje; effektbrist;

  Sammanfattning : Målet med denna studie var att studera olika aspekter av den prioritetsordning som används för att prioritera elanvändare i svenska elnät i händelse av nationell-, regional eller lokal elbrist. Studien redogör för hur prioriteringar av olika elanvändare går till och hur nyttan av olika elnät förändras utifrån en beslutsfattares egna preferenser, vidare redovisas hur samverkan mellan olika elnät påverkar den totala nyttan som varje invånare i ett samhäller erbjuds. LÄS MER

 5. 5. Raw Material Consumption - Ett mått på Sveriges materialanvändning i ett mer resurseffektivt samhälle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Axel André; [2018]
  Nyckelord :circular economy; DMC; indicators; input-output analysis; material flows; raw materials equivalents; resource efficiency; RMC; cirkulär ekonomi; DMC; indikatorer; input-output analys; materialflöden; resurseffektivitet; RMC; råmaterialekvivalenter;

  Sammanfattning : Att kunna mäta vår materialanvändning är centralt i omställningen till ett resurseffektivare samhälle och en cirkulär ekonomi. Inom EU används Domestic Material Consumption (DMC) som indikator för materialanvändning. LÄS MER