Sökning: "distribuerad kommunikation"

Visar resultat 11 - 15 av 42 uppsatser innehållade orden distribuerad kommunikation.

 1. 11. En studie om intern kommunikation i distribuerad agil systemutveckling : Utmaningar och kritiska framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Andreas Burburan; [2017]
  Nyckelord :Distribuerad agil systemutveckling; distribuerad systemutveckling; agil systemutveckling; intern kommunikation;

  Sammanfattning : Agil systemutveckling och distribuerad systemutveckling är två fenomen som båda växer i popularitet. Flera av de värderingar som agil systemutveckling förespråkar innebär dock vissa utmaningar i kombination med distribuerad systemutveckling, med andra ord distribuerad agil systemutveckling. LÄS MER

 2. 12. A Distributed Public Key Infrastructure for the Web Backed by a Blockchain

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Bastian Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Public key infrastructure; Blockchain; Merkle tree; Proof of Stake; Certificate authority;

  Sammanfattning : The thesis investigates how a blockchain can be used to build a decentralised public key infrastructure for the web, by proposing a custom federation blockchain relying on honest majority. Our main contribution is the design of a Proof of Stake protocol based on a stake tree, which builds upon an idea called follow-the-satoshi used in previous papers. LÄS MER

 3. 13. Matrix Multiplications on Apache Spark through GPUs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Arash Safari; [2017]
  Nyckelord :GPU; Matrix multiplication; Apache Spark; Cluster; Distributed Matrix Multiplication;

  Sammanfattning : In this report, we consider the distribution of large scale matrix multiplications across a group of systems through Apache Spark, where each individual system utilizes Graphical Processor Units (GPUs) in order to perform the matrix multiplication. The purpose of this thesis is to research whether the GPU's advantage in performing parallel work can be applied to a distributed environment, and whether it scales noticeably better than a CPU implementation in a distributed environment. LÄS MER

 4. 14. Scrum-processens påverkan på den inre projekteffektiviteten : En fallstudie av ett nationellt distribuerat Scrumteam

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Almir Hodzic; [2017]
  Nyckelord :Agile methods; Scrum; Inner project efficiency; Development team; National distribution; Sprint; Agila metoder; Scrum; Inre projekteffektivitet; Utvecklingsteam; Nationell distribuering; Sprint;

  Sammanfattning : I en allt mer digitaliserad värld där systemutveckling sker i snabbare iterationer, uppstår ökade behov som behöver mötas av IT-konsultbolag i systemutvecklingsprojekt. Agila systemutvecklingsmetoder uppstod vid behov av lättrörliga systemutvecklingsmetoder. LÄS MER

 5. 15. Distributed Model Predictive Operation Control of Interconnected Microgrids

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Alexandre Forel; [2017]
  Nyckelord :microgrid; energymanagement; cooperative control; model predictive control; ADMM; Microgrid; energiförsörjning; distribuerad kontroll; MPC; ADMM;

  Sammanfattning : The upward trends in renewable energy deployment in recent years brings new challengesto the development of electrical networks. Interconnected microgrids appear as a novelbottom-up approach to the production and integration of renewable energy. LÄS MER