Sökning: "distribuerad kommunikation"

Visar resultat 11 - 15 av 42 uppsatser innehållade orden distribuerad kommunikation.

 1. 11. Reinforcement learning for robotic manipulation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Isac Arnekvist; [2017]
  Nyckelord :Reinforcement Learning; Computer vision; Robotics; Pose estimation; Manipulation;

  Sammanfattning : Reinforcement learning was recently successfully used for real-world robotic manipulation tasks, without the need for human demonstration, usinga normalized advantage function-algorithm (NAF). Limitations on the shape of the advantage function however poses doubts to what kind of policies can be learned using this method. LÄS MER

 2. 12. Survey of VMware NSX Virtualized Network Platform : Utvärdering av VMware NSX Virtualized Network Platform

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mikael Gran; Claes Karlsson; [2017]
  Nyckelord :VMware NSX; NSX; Datacenter; Nätverk; Kommunikation; datakommunikation; hypervisor; ESXi; Virtualiserad nätverksplattform; Overlay; software defined networking;

  Sammanfattning : Atea Eskilstuna hade behovet av en plattform som kan förenkla och minska antalet konfigurationer vid implementation av kunder. Arbetet gick ut på att utvärdera plattformen VMware NSX och jämföra det mot traditionella nätverkslösningar. I dagens datacenter är virtualisering en viktig del av dess verksamhet. LÄS MER

 3. 13. En studie om intern kommunikation i distribuerad agil systemutveckling : Utmaningar och kritiska framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Andreas Burburan; [2017]
  Nyckelord :Distribuerad agil systemutveckling; distribuerad systemutveckling; agil systemutveckling; intern kommunikation;

  Sammanfattning : Agil systemutveckling och distribuerad systemutveckling är två fenomen som båda växer i popularitet. Flera av de värderingar som agil systemutveckling förespråkar innebär dock vissa utmaningar i kombination med distribuerad systemutveckling, med andra ord distribuerad agil systemutveckling. LÄS MER

 4. 14. A Distributed Public Key Infrastructure for the Web Backed by a Blockchain

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Bastian Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Public key infrastructure; Blockchain; Merkle tree; Proof of Stake; Certificate authority;

  Sammanfattning : The thesis investigates how a blockchain can be used to build a decentralised public key infrastructure for the web, by proposing a custom federation blockchain relying on honest majority. Our main contribution is the design of a Proof of Stake protocol based on a stake tree, which builds upon an idea called follow-the-satoshi used in previous papers. LÄS MER

 5. 15. Benchmarking of Smart Grid Conceptsin Low-Voltage Distribution Grids

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Odilia Bertetti; [2017]
  Nyckelord :Smart Grid; Grid Integration; Distributed Generation; Electric Vehicles; Photovoltaic; Battery Storage; Heat Pump; Flexibility; DigSILENT PowerFactory.; Smart Grid; Nätintegration; Distribuerad Generation; Elfordon; Solceller; Batterilagring; Värmepump; Flexibilitet; DigSILENT PowerFactory;

  Sammanfattning : Due to increasing penetration of decentralized variable renewable energy generators and the increasing demand of electrical power due to the electrification of the heat and transport sectors, low voltage grids are facing critical problems. Deviation of the permitted voltage range and local overloads of the grid equipment, are the two main issues that are compromising a smooth distribution grid operation. LÄS MER