Sökning: "efficient market"

Visar resultat 1 - 5 av 2230 uppsatser innehållade orden efficient market.

 1. 1. Åtgärder mot förhöjda halter av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i dagvatten : Styrande mål och riktvärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Felicia Hagberg; [2024]
  Nyckelord :PFAS; PFCA; PFSA; stormwater; guidelines; foam fractionation; activated carbon; anion exchangers; PFAS; PFCA; PFSA; dagvatten; riktvärden; åtgärder; skumfraktionering; aktivt kol; jonbytare;

  Sammanfattning : Stormwater is a significant transport medium for pollutants to recipients located near cities. Substances commonly found in stormwater include nutrients, metals, organic substances and particles. A group of pollutants detected in stormwater are per- och polyfluoroalkyl substances (PFAS). LÄS MER

 2. 2. Affärsystem och Lean : En kvalitativ studie om hur affärssystem kan stöttasmå- och medelstora företag att arbeta enligt Lean

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Leon Thorelli; August Theorin; [2024]
  Nyckelord :Lean; affärssystem; IT-integration; realtidsinformation; pull-produktion; push-produktion; SME; processoptimering; hållbar utveckling; överproduktion.;

  Sammanfattning : Abstrakt SME-företag inom tillverkning kommer under 2000-talet möta oförutsägbara, högfrekventa marknadsförändringar på grund av global konkurrens. Den fjärde industriella revolutionen (samlingsterm för nya intelligenta digitala teknologier i tillverknings- och industriprocesser) gör att nya utmaningar måste mötas som inte bara fokuserar på förbättrade tillverkningsprocesser men också ställer krav på en digital transformation. LÄS MER

 3. 3. Utredning om lönsamhet av solceller för privata hushåll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Abdullah Al-Jadirji; [2024]
  Nyckelord :electricity consumption; electricity production; payback period; investment support; electricity bill; elförbrukning; elproduktion; återbetalningstid; investeringsstöd; elräkning;

  Sammanfattning : År 2015 fastställde FN 17 globala mål för hållbar utveckling. Delmål 7.2, en del av det sjunde målet om hållbar energi för alla, anger att den globala andelen förnybar energi behöver öka för att minska effekterna av fossila bränslen. LÄS MER

 4. 4. RENOVATION USING PREFABRICATED FAÇADE ELEMENTS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign

  Författare :Aleksandra Milkova; Mohamed Soliman; [2024]
  Nyckelord :Keywords: Energy use; Reduce energy; EU; IVL; LKF; TES façade; Multi-active façade; Alingsås façade; Million Programme; Moisture risk analysis; Attachment; Thermal performance; WUFI; AUTOCAD; HEAT2; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The building sector uses about 40% of the total global energy use. Sweden aims to reach its new goal to reduce the energy use in their residential sector as well as commercial sector by 20%, which should be reached by year 2020 and 50% by year 2050. LÄS MER

 5. 5. Challenges for Artificially Intelligent Medical Devices in the Nordics and Suggested Strategies to Respond

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Alva Rampe; Linea Holström; [2024]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Medical Device; HealthTech; Innovation Barriers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With aging populations, unequal access to care, and shortages of staff, healthcare systems today are facing many challenges. Technology advancements, with artificial intelligence (AI) in particular, have been one of the main drivers of innovation in multiple industries. LÄS MER