Sökning: "efter döden"

Visar resultat 1 - 5 av 374 uppsatser innehållade orden efter döden.

 1. 1. Livet efter döden : En kvantitativ litteraturöversikt av patienters upplevda livskvalitet efter överlevt hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eric Wikström; Emil Danestig Sjögren; [2024]
  Nyckelord :Aftercare; Conservation; Health-related quality of live; Out-of-hospital cardiac arrest; SF-36; Bevarande; Eftervård; Hjärtstopp utanför sjukhus; Livskvalitet; SF-36;

  Sammanfattning : Introduction: Approximately 10 000 people suffer each year from out-of-hospital cardiac arrest in Sweden. At the turn of the millennia the survival rate for out-of-hospital cardiac arrest was circa three precent and in 2022 the survival rate had increased to around eleven percent. LÄS MER

 2. 2. "Med stora vackra guldbokstäver" : En motivstudie av människan och döden i Anna Greta Wides Nattmusik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Isa Lindström; [2024]
  Nyckelord :Anna Greta Wide; Nattmusik; man; death; study of motifs; poetry analysis; Anna Greta Wide; Nattmusik; människan; döden; motivstudie; lyrikanalys;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen gör jag en motivstudie av människan och döden i Anna Greta Wides debutsamling Nattmusik (1942). Jag lyfter dikter som tar upp dessa motiv och undersöker såväl motiven för sig som hur de samspelar med varandra. Avstampet sker i kritikernas samtida mottagande av samlingen. LÄS MER

 3. 3. Efter en nära döden upplevelse : Upplevelser av deltagare som överlevt ett hjärtstopp.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Yasmina Zarrouk; Batura Rahimli; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ATT LEVA EFTER DÖDEN : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av vuxnas sorg efter en närståendes död

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Claudia Ojanne; Madeleine Wulff; Patricia Öz; [2024]
  Nyckelord :grieving process; five stages of grief; bereaved people; professionals; support; complicated grief; sorgeprocess; sorgens fem faser; sörjande; professionella; stöd; komplex sorg;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån professionellas erfarenheter undersöka hur vuxnas sorgeprocesser yttrar sig samt hur de professionella bemöter sörjande personer. Undersökningen baseras på professionellas erfarenheter och kunskaper om sorgeprocesser. LÄS MER

 5. 5. ”Här är rätt och här är orätt” : Lantmätare som lyktgubbar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Veronica Strid Sandberg; [2024]
  Nyckelord :Etnologi; Lyktgubbar; Lantmätare; Skälvrängare; Folktro; Sägner; Folklore; Folkminnen; Skiftesreformerna;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en textanalys av sägner som beskriver fenomenet att lantmätare som mätt orätt och bönder som ändrat ägogränser ansågs bli lyktgubbar efter döden. Syftet är att försöka få fram hur detta iscensattes i mötet mellan det moderna och det traditionella samhället. LÄS MER