Sökning: "ekologiska livsmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden ekologiska livsmedel.

 1. 1. Marknadsföringsstrategier för ekologiska livsmedel - En kvalitativ flerfallsstudie om hur livsmedelsbutiker tillämpar marknadsföringsstrategier för ekologiska livsmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Karlsson; Alice Samuelsson; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skillnad mellan värdering och handling : millennials konsumtion av ekologiska livsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Andersson; Josefine Isacsson; Christoffer Lewander; [2019]
  Nyckelord :Consumer behavior; Purchasing decisions; Ecological food; Sustainability; Millennials; Konsumentbeteende; Köpbeslut; Ekologiska livsmedel; Hållbarhet; Millennials;

  Sammanfattning : Trots en positiv inställning gentemot ekologiska livsmedel och en oro över vår planet, saknas det en prioriterad konsumtion av dessa varor. En del av miljöpåverkan är livsmedelsindustrin och de matval som konsumenter gör. LÄS MER

 3. 3. ”Det borde liksom räcka med att man röstar” : 90-talisters attityder till ekologisk hållbar konsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Eriksson; Lisa Olsson; Ida Thomsson; [2019]
  Nyckelord :Sustainable consumption; Organic food; Responsibility; 90’s generation; Attitudes; Value; Schwartz Theory of Basic Values; Locus of Control; Hållbar konsumtion; Ekologiska livsmedel; Ansvar; 90-talister; Attityder; Värderingar; Schwartz teori om grundläggande värderingar; Locus of Control;

  Sammanfattning : I denna studie presenteras forskning om 90-talisters attityder till ekologisk hållbarkonsumtion. Studien är skriven utifrån ett kvalitativt angreppssätt där datainsamlingen har skett genom två fokusgrupper, en med män och en med kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Tillbaka till konventionell växtodling : en multipel fallstudie av lantbrukares beslut om att frångå ekologisk produktion

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Henrik Nobel; [2019]
  Nyckelord :ekologisk; konventionell; växtodling; beslut; lantbruk; jordbruk; organic; conventional; agriculture;

  Sammanfattning : Den ekologiska marknaden har ökat kraftigt det senaste decenniet och allt fler konsumenter väljer att köpa ekologiska livsmedel. I takt med ökad efterfrågan har antalet lantbrukare som väljer odla enligt ekologiska principer ökat, där en stärkt ekonomi och högre lönsamhet är drivkrafterna bakom omställningen. LÄS MER

 5. 5. Hållbar matshopping En kvalitativ studie om hur unga vuxna handlar mat online och hemsidans roll i shoppingupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linn Samuelsson Bråve; Virginia Drasko; [2019]
  Nyckelord :E-grocery-shopping-as-practice; hållbara livsmedel; matshopping; Practice Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : E-handelstillväxten har ökat i takt med digitaliseringen vilket har förändrat hur man konsumerar. Den svenska dagligvaruhandeln på nätet är en relativt ny bransch som förväntas växa i en snabbare takt än den totala e-handeln. LÄS MER