Sökning: "structure lime"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden structure lime.

 1. 1. Hydrauliskt kalkbruk : Komparativ studie av bindemedlets inverkan på murverkets egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Dan Boström; [2020]
  Nyckelord :hydraulic lime; lime; properties; absorption; masonry; mortar; hydrauliskt kalkbruk; kalk; egenskaper; fukt; absorption; torkning; murverk; bruk;

  Sammanfattning : Hydrauliskt kalk är ett bindemedel i mur- och putsbruk som idag främst används vid restaureringar. Likt bruk med cement som bindemedel härdar hydrauliskt kalkbruk även under vatten. Hydrauliskt kalkbruk når en högre hållfasthet än luftkalkbruk men lägre än cementbruk. LÄS MER

 2. 2. A study of the photochromic effect in oxygen containing rare-earth metal hydride thin films and multilayer structures

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Sigurbjörn Már Aðalsteinsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this work, we have studied the photochromic response of several oxygen containing rare-earth hydride thin films (REHO, RE = Y, Nd, Gd, and Dy). Their chemical composition was characterized by an iterative multi-method approach based on ion beams, while the photochromic effect was measured by means of optical spectrometry. LÄS MER

 3. 3. A Comparison of Relational and Graph Databases for CRM Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Victor Winberg; Jan Zubac; [2019]
  Nyckelord :SQL; Neo4j; graph databases; relational databases; databases; benchmark; CRM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In an age of increasing usage of heavily interconnected platforms, graph databases have increased in popularity due to their ease of modelling these systems. This thesis will evaluate if the graph database Neo4j can be used to model Lime's CRM System efficiently by comparing the performance of Neo4j and MS SQL on queries similar to those existing in Lime CRM. LÄS MER

 4. 4. Traditionella taxiföretag och innovativa substitut : En analys av den teknologiska utvecklingens betydelse för taximarknaden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Nina Eliasson; Evelina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Structure-Conduct-Performance model SCP ; Technological development; Applications; Taxi companies; Substitutes; Deregulation; Stockholm; Structure- Conduct-Performance modellen SCP ; Teknologisk utveckling; Applikationer; Taxibolag; Substitut; Avreglering; Stockholm;

  Sammanfattning : Bakgrund: Taximarknaden har varit, och är, under förändring. Till följd av den teknologiska utvecklingen har nya aktörer och substitut etablerat sig på marknaden. Uber, Bzzt och Lime är endast tre av de företag som vuxit fram under de senare åren. LÄS MER

 5. 5. Investigating the performance of hempcrete as an option for retrofitting masonry buildings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Henry Lanham; [2019]
  Nyckelord :Hempcrete; lime-hemp Miljöbyggnad; moisture safety; future climate; energy use; mould risk.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One fifth of the energy consumed by buildings in Sweden is by those built before 1945, many of them constructed from solid masonry walls. Improving their heating energy consumption is a challenge we must face in light of human’s impact on climate change as well as increasing energy costs. LÄS MER