Sökning: "clay soil"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden clay soil.

 1. 1. LÖDÖSEHUS: GEOPHYSICAL METHODS FOR DESCRIBING ARCHAEOLOGY AND NEAR-SURFACE GEOLOGY AT THE SITE OF A MEDIEVAL CASTLE IN LÖDÖSE, SW SWEDEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Fredrik Andersson; Tobias Möhl; [2021-09-21]
  Nyckelord :Near-surface geophysics; Ground-penetrating radar; Resistivity; Induced Polarization; Archaeology; Leached clay; Medieval castle; Lödösehus; Lödöse; Sweden;

  Sammanfattning : Near-surface geophysics is a well established method for mapping the geological conditionsin the subsurface. The use of geophysics is also a commonly used method in archaeologicalsurveys, although traditionally not as much in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas markorganismerna av jordbruksmetoden strukturkalkning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :structural liming; agriculture; microorganisms; clay soil; respiration; earthworm population; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This field study was done to get an understanding of how the agricultural method called “structural liming” might affect soil organisms in a negative way. Soil organisms are crucial as they perform biological processes that improve good soil structure. This is important as it enables sustainable food production, today, and in the future. LÄS MER

 3. 3. Platsspecifik volym, koldioxidekvivalens och kostnad för skumglas, lättklinker och cellplast : En komparativ fallstudie utifrån dimensioneringskrav av en vägbank i Nättraby, Luleå och Norrköping

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Las Muradi; Jacob Edje; [2021]
  Nyckelord :Lightweight filling materials; carbon dioxide equivalents; embankment; geoconstructions; environmental product declaration; settlements; stability; Lättfyllningsmaterial; koldioxidekvivalenter; vägbank; geokonstruktioner; miljövarudeklaration; sättningar; stabilitet;

  Sammanfattning : I denna studie har en geoteknisk undersökning utförts för att utvärdera lättfyllnadsmaterialen skumglas, cellplast och lättklinker utifrån dimensioneringskrav som lättfyllnadsmaterial i en vägbank. Målet är att analysera dessa material och komma fram till vilket material som är mest optimal med avseende på volym, kostnader och miljöpåverkan i ett platsspecifikt område i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Variabelt sättavstånd i potatis : för att få jämnare storlek på potatisen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Daniel Ekblad; Oskar Lundgren; [2021]
  Nyckelord :potatis; precisionsodling; variabelt sättavstånd; knölsättning; storleksfördelning på potatis; teknik; odlingsteknik;

  Sammanfattning : Potatisen var ett viktigt livsmedel förr men har på senare tid minskat i betydelse då det finns fler näringsrika råvaror att hitta i affären. Kraven har ökat på hur potatisen ska se ut i affären. Det ställer höga krav på lantbrukaren att kunna odla och leverera en fin potatis till detaljhandeln. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan ståndortsfaktorer, genetik och historiska skördedata från tall- och granfröplantager : krävs ökad precision vid val av lokaler för nya fröplantager?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Martina Lundkvist; [2021]
  Nyckelord :variansanalys; fröproduktion; jordartstextur; temperatursumma; altitud; sydförflyttning;

  Sammanfattning : Fröplantager används i stor skala för att dra nytta av vinsterna från den genetiska skogsträdsförädlingen. I denna studie undersöktes eventuella samband mellan historiska skördedata från fröplantager (82 tall- och 34 granfröplantager) och faktorerna jordartstextur, dränering, temperatursumma, altitud, sydförflyttning samt plantagematerialets genetiska vinst. LÄS MER