Sökning: "ekonomiprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet ekonomiprogrammet.

 1. 1. Anställningsbarhet – vad tror vi om det? Perspektiv från lärare och elever på ekonomiprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mats Paulson; [2020]
  Nyckelord :anställningsbarhet; ekonomiprogrammet; läroplan; dold; perspektiv; lärare; elever; kompetenser; kunskaper;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to increase knowledge of how students and teachers in the economics program perceive the concept of employability in their specific topics, and how this is demonstrated in the classroom. Specific questions to be answered are • What knowledge or competencies contribute to increased employability? • To what extent do teachers and students view the building of employability as an important part of the topic business administration? • To what extent do teachers and students perceive that the teaching within the topic adds to increased employability? • What are the views of teachers and students when it comes to letting the business life influence a larger part of the topic if this leads to increased employability? The theoretical tools that have been used have been Goodlad’s perspectives of curriculum, Broady’s and Jackson’s theories of the hidden curriculum and Fullan’s model of the 6 global competencies for deep learning. LÄS MER

 2. 2. Meritpoängen och jag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikaela Åström; Lisa Persson; [2018]
  Nyckelord :gymnasieelever; habitus; meritpoäng; utbildningsnivå; valprocess;

  Sammanfattning : Det har pågått en debatt kring meritpoängen sedan systemet ändrades till att endast innefatta språk och matematik med läroplanen GY11. Det diskuteras kring huruvida meritpoängsystemet är missgynnande för elever från studieovana hem eller om det fungerar som en bra belöning för att läsa fördjupningskurser. LÄS MER

 3. 3. Mindsets – är de nyckeln till att öka elevernas engagemang i sitt eget lärande?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Carol Dweck; Dynamiskt mindset; Fixed mindset; Growth mindset; Implicit theories; Lärande; Lärd hjälplöshet; Motivation; Self-theories; Statiskt mindset; Beröm; Formativ bedömning;

  Sammanfattning : Det är skolans ansvar att motivera sina elever till lärande. Efter ett initierande samtal med en avgångsklass på ekonomiprogrammet på en kommunal gymnasieskola framkom det att eleverna inte såg någon nytta i själva inlärningsprocessen. Motivation för att kunna något fanns, men motivation till att lära sig något saknades. LÄS MER

 4. 4. Elevers uppfattningar om matematik kan påverka valet av gymnasieprogram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simona Simbotin; [2018]
  Nyckelord :matematik; uppfattningar; utländsk bakgrund; val av gymnasieprogram;

  Sammanfattning : Nationella utvärderingar visar att resultaten i matematik har fått en positiv utveckling och att svenska högstadieelevernas resultat i matematik inte dalar länge. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka uppfattningar elever i årskurs 9 har om skolämnet matematik samt hur dessa uppfattningar påverkar deras val av gymnasieprogram. LÄS MER

 5. 5. Demokratibegreppet ur olika perspektiv inom Ekonomiprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :ELNAZ NAZIRI MOGHADDAM; [2017]
  Nyckelord :Elevinflytande; samtalsdemokrati; lärare; ekonomi- och handelselev; förstelärare; rektor; gymnasium;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa hur demokrati och dess värdering kommer till uttryck bland gymnasieelever som går Ekonomiprogrammet, deras lärare och rektor. Studien har sina utgångspunkter i Englunds (2007) samtalsdemokrati begrepp. I ett sådant perspektiv samtalar parter med varandra och försöker att komma överens även temporärt. LÄS MER