Sökning: "elcertifikat"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet elcertifikat.

 1. 1. Elproduktionskostnad för kärnkraft och vindkraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Kasper Nilson; Anton Tuvlind; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten syftar till att ta fram elproduktionskostnad för ny kärnkraft och vindkraft i Sverige. Tidsperspektivet är investeringar som gjorts nyligen i kraftslagen eller som görs idag. Elproduktionskostnad är endast en del av det konsumenten betalar för på sin elräkning. LÄS MER

 2. 2. Modellering av ett flerbostadshus med solcellsanläggning och energilagring i Sverige : Egenkonsumtionsgrad, klimat och ekonomi

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Magda Jansson; [2018]
  Nyckelord :Litium-jonbatteri; Vätgaslagring; Självförsörjningsgrad;

  Sammanfattning : Klimatförändringar på jorden sker i snabbare takt än för den naturliga variationen och det står klart att antropogena utsläpp påverkar och kommer fortsätta påverka jordens klimat under lång tid framöver. För att minimiera klimatpåverkan som härrör från mänsklig aktivitet måste mängden utsläpp av växthusgaser minska, vilket främst görs genom att minska förbränningen av fossila bränslen. LÄS MER

 3. 3. Kan blockkedjeteknik bidra till energiomställningen?

  M1-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ylvali Busch; Joakim Rydén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige står inför en rad utmaningar i och med omställningen till ett elsystem med helt förnybar elproduktion. År 2040 ska 100 % av Sveriges producerade el komma från förnybara källor vilket innebär en succesiv avveckling av kärnkraften som, enligt Svenska Kraftnäts systemutvecklingsrapport från 2018, troligt kommer ersättas av vindkraft. LÄS MER

 4. 4. The Electricity Market A broken system or an exciting opportunity?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Vincent Gustafsson; Matilda Olin; [2017]
  Nyckelord :Marginal cost pricing; inertia; renewable energy; electricity market; framework; nuclear power; wind power; actor analysis; 2030; subsidies; certificates; flexibility; supply reliability; Marginalprissättning; svängmassa; förnyar energi; elmarknad; ramverk; kärnkraft; vindkraft; aktörsanalys; 2030; subventioner; elcertifikat; flexibilitet; leveranssäkerhet;

  Sammanfattning : The electricity market is facing major changes in the coming years, with major production facilities that must be replaced and climate targets that are required to be met. The approach to the targets in the electricity market has been to invest in renewable energy, mostly in the form of wind power. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer har haft störst påverkan på det dagliga nordiska systempriset?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Marie Persson; Ali Amini; [2017]
  Nyckelord :Nord Pool; Elmarknad; Elpris; Utbud och efterfrågan; Prispåverkande faktorer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Spotpriset på el sätts på den nordiska elmarknaden Nord Pool med hjälp av utbud och efter-frågan. Det finns flera faktorer som påverkar det nordiska elspotpriset och syftet med uppsat-sen var att finna vilka faktorer som påverkade elspotpriset mest mellan 2013-2015. LÄS MER