Sökning: "etableringsfrihet"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet etableringsfrihet.

 1. 1. Utflyttningsbeskattning av fysiska personers orealiserade värdeökningar - i förhållande till etableringsfriheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Colling; [2018-09-11]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; etableringsfrihet; utflyttningsbeskattning; exitbeskattning; fysiska personer;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras, utifrån EU-domstolens praxis, utflyttningsbeskattning av fysiska personers orealiserade värdeökningar i förhållande till etableringsfriheten i EU. Med utflyttningsbeskattning av fysiska personers orealiserade värdeökningar avses beskattning som utlöses i utflyttningsstaten enbart med anledning av att en fysisk person flyttar ut från denna medlemsstat till en annan medlemsstat inom EU och utan att den fysiska personens kapitalvinst, på̊ exempelvis bolagsandelar, faktiskt har realiserats vid utflyttningstidpunkten. LÄS MER

 2. 2. Gränsöverskridande spel i Sverige och EU - Kan internets friska vindar blåsa omkull de statliga korthusen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Herman Sandström; [2017]
  Nyckelord :spelmonopolet; licensutredningen; inre marknad; spel; onlinespel; spelreglering; spelregleringar; etableringsfrihet; tjänstefrihet; fri rörlighet för tjänster; sverige; lotterilagen; monopol; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den inre marknaden i EU karaktäriseras av ett antal friheter. Onlinespel faller under etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster. Medlemsstaterna har med stöd av ett fördragsundantag, tenderat att vilja förbehålla sig rätten att erbjuda speltjänster inom respektive land. LÄS MER

 3. 3. 37 kap. 11 § IL och dess förenlighet med EU-rätten : mot bakgrund av EU-domstolens praxis om etableringsfrihet och slutliga förluster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sasha Engström; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Patentboxen - ett tillåtet skatteincitament för FoU?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Johansson; [2017]
  Nyckelord :patentbox; statsstödsregler; konkurrensregler; etableringsfrihet; OECD- och G20 länderna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om patentboxen om hur den utformats mot bakgrund av den kritik den fått, vilket resulterat i en ny modifierad metod, den s.k. Nexus approach. Sverige har inte tidigare anammat detta system och fått kritik för detta eftersom vissa anser att Sveriges konkurrenskraft gentemot Europa kan komma att minska. LÄS MER

 5. 5. Ränteavdragsbegränsningsreglerna- Sveriges internationella åtaganden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela Askerson; [2017]
  Nyckelord :income tax; interest; interest deduction; interest deduction limitation; EU-law; freedom of establishment; interest limitation rule; BEPS action 4; inkomstskatt; ränta; ränteavdrag; ränteavdragsbegränsningsregler; EU-rätt; etableringsfrihet; BEPS åtgärd 4; intressegemenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER