Sökning: "ethnic diversity"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden ethnic diversity.

 1. 1. Blind utbildning - blind kår - En kvalitativ studie om hur svenska journalistutbildningar inkluderar etnicitet i styrdokument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hedda Sahlin Ekberg; Nora Adin Fares; Parastoo Saeidi; [2020-02-21]
  Nyckelord :etnicitet; etnisk mångfald; mångfald; genus; styrdokument; Ethnicity; ethnic diversity; diversity; gender; regulatory documents;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine if ethnic diversity is included in the regulatory documents of Swedish journalism educations. It will also examine how the prevalence of ethnic diversity changes over the time. LÄS MER

 2. 2. Lika barn leka bäst, olika barn hittar på de bästa lekarna : En kvalitativ studie om etnisk mångfald inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ida Johansson; [2020]
  Nyckelord :Diversity; Ethnicity; integration; industry; norm; Mångfald; Etnicitet; integration; industri; norm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ethnic diversity and knowledge sharing: an organisational perspective

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fiza Khurram; Maria Giangiulio; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Diversity; Ethnicity; Knowledge; Shared Knowledge;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Who runs the movement? : a feminist empirical analysis of gender dimensions of the climate movement in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Inky Vos; [2020]
  Nyckelord :Social Movements; Gender; Climate movement; Diversity; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Rooted in the environmental movement, the climate movement in Sweden is on the rise and increasingly gaining support in its fight against climate change and its unequal impacts. If successful, the movement can play an important role in changing society. LÄS MER

 5. 5. En mångfald av möjligheter? - En rättsvetenskaplig studie om offentliga arbetsgivares möjligheter att rekrytera i syfte att uppnå mångfald i sin organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Isabella Schavon Båvenby; [2020]
  Nyckelord :positiv särbehandling; offentlig arbetsgivare; etnisk mångfald; lagen om offentlig anställning; diskrimineringslagen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har under en längre tid blivit ett land med människor från allt fler olika etniska grupper och mångfaldsarbetet har därför utvecklats till att bli en viktigare del av arbetslivet. På den offentliga sidan av arbetsmarknaden är det endast möjligt att rekrytera efter särskilda kriterier. LÄS MER