Sökning: "examensarbete hållbart byggande"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden examensarbete hållbart byggande.

 1. 1. Jakten på det klimatsmarta fixet : En fallstudie om hur arbetssätt och materialval vid kakling av badrum kan minska negativ miljöpåverkan på ett byggföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Karolina Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :leveling compound; screed; tile adhesives; hazardous substances; carbon dioxide; environment; climate; construction; bathroom; concrete; tiling; avjämningsmassa; flytspackel; fästmassa; kakelfix; farliga ämnen; koldioxid; miljö; klimat; bygg; badrum; betong; kakling;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts isamarbete med byggföretaget K360 i Uppsala. De arbetar medkakling av badrum i renovering och nybyggnation. LÄS MER

 2. 2. Ombyggnationer för inomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Simon Henriksson; Fanny Fryklund; [2020]
  Nyckelord :Redevelopment; improved indoor environment; property owner; tenant; Ombyggnationer; förbättrad inomhusmiljö; fastighetsbolag; hyresgäst;

  Sammanfattning : Syftet med följande examensarbete har varit att kartlägga och utforska vilka åtgärder som fastighetsbolag bör tillämpa eller utveckla vid ombyggnationer som uppfattas främja en förbättrad inomhusmiljö. Arbetet omfattar en kartläggning över vilka områden som fastighetsbolag bör fokusera på att förbättra vid en ombyggnation. LÄS MER

 3. 3. Skadeutredning av stationshuset på Sundsvalls Centralstation : En undersökning om vilka faktorer som vid ombyggnadsprojekt kan bidra till sättningsskador på äldre byggnader samt hur sättningsskador kan hanteras och åtgärdas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Helena Andersson; [2020]
  Nyckelord :settlement damages; old buildings; ground work; measures; building memory; sättningsskador; äldre byggnader; markarbete; åtgärder; byggnadsminne;

  Sammanfattning : En ombyggnation av Sundsvalls centralstation påbörjades i augusti 2019 och ska pågå fram till augusti 2021. Ombyggnationen ska resultera i ett samlat resecentrum där en nedsänkt bussterminal ska byggas vid det befintliga stationshuset på Sundsvalls Centralstation. LÄS MER

 4. 4. Rapportering av olyckor, tillbud och riskobservationer : En fallstudie hos en byggentreprenör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Hanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bristande säkerhet på byggarbetsplatser är ett omtalat ämne och byggbranschen är en av de branscher där det sker flest skador. Än idag sker det flera dödsfall varje år på byggarbetsplatser runtom i landet och dödsfallen har dessutom ökat de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse av stämpeltryck på syllar av korslimmat trä och av konstruktionsvirke

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Emil Lockner; [2020]
  Nyckelord :Bottom rail; sill plate; CLT; cross-laminated timber; compression perpendicular; digital image correlation; DIC; syll; KL-trä; stämpeltryck; tryck vinkelrätt; trä; träregelstomme; beröringsfritt mätsystem; korslimmat trä;

  Sammanfattning : I Sverige finns en lång tradition att byggande med materialet trä men det är främst av småhus som byggts. Flerbostadshusmarknaden har länge dominerats av materialen betong och stål men med dagens syn på hållbart byggande har byggnationen av trä blivit allt mer eftertraktat. LÄS MER