Sökning: "examensarbete ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden examensarbete ledarskap.

 1. 1. Sjuksköterskan omvårdnadskompetens och kompetensutveckling

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jeanette Jacobson; [2019]
  Nyckelord :: kompetensutveckling; kvalitativ forskning; magnetmodellen; omvårdnad och omvårdnadskompetens;

  Sammanfattning : Jacobson, J. Sjuksköterskans omvårdnadskompetens och kompetensutveckling. En intervjustudie om första linjens chefers erfarenheter. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Samverkan inom anläggningsbranschen : En studie om arbetsformens framgångsfaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Robin Jordebo; [2019]
  Nyckelord :samverkan; partnering; entreprenadformer; ledarskap;

  Sammanfattning : For over 20 years Collaborative project has been used extensively in major construction projects. The aim of this study, together with Birka Markbyggnad AB, has been to investigate the success factors, risks, pros and cons with a focus on contract forms and leadership. LÄS MER

 3. 3. Undersköterskans erfarenheter av delaktighet och dess inverkan på hälsan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carina Lundgren; Maria Zügner; [2019]
  Nyckelord :undersköterska; arbetsmiljö; kompetens; hälsa; äldreomsorg; delaktighet; inflytande; ledarskap;

  Sammanfattning : Undersköterskans välbefinnande och hälsa kan påverkas av arbetsmiljön där inflytande och påverkan på arbetsinnehåll har betydelse. Tid för återhämtning kan vara svårt att få till stånd då undersköterskan arbetar oregelbundna arbetstider. LÄS MER

 4. 4. Patientsäkerhetsarbete - skyldighet eller möjlighet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kenny Nässlander; [2019]
  Nyckelord :adverse events; care; experience; responsibility; qualitative study; ansvar; avvikelser; erfarenhet; kvalitativ studie; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhetsarbete bedrivs inom hälso-och sjukvården för att minimera risker att skador, tillbud eller negativa händelser uppstår under tiden patienter erhåller vård. Det främsta målet inom hälso- och sjukvården är att lindra människors lidande, trots detta är det väl dokumenterat att vissa vårdsituationer leder till lidande, förvirring och otrygghet. LÄS MER

 5. 5. “Här kan ju alla göra det” Digitala lärverktyg som specialpedagogiska hjälpmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katarina Larsen; [2019]
  Nyckelord :kompensatoriska hjälpmedel; digitala lärverktyg; läs- och skrivsvårigheter; sociokulturellt perspektiv; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Larsen, Katarina (2019). “Här kan ju alla göra det” Digitala lärverktyg som specialpedagogiska hjälpmedel. “Here everyone can do it” Digital learning tools within special needs education. Specialpedagogprogrammet, 90 hp, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet. LÄS MER