Sökning: "examensarbete logistik transport"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden examensarbete logistik transport.

 1. 1. Client controlled, secure endpointto-endpoint storage in the cloud

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Maximilian Michelson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Softronic's customers do not want them to store sensitive data in a cloud environment as theydistrust the cloud providers with keeping sensitive data secret and are afraid of violating GDPR.Softronic wants to prove that data can be kept protected using encryption, even though it is storedin a cloud, and the goal of this thesis is to find a cryptographic solution with good security and performance. LÄS MER

 2. 2. Automatisk kvalitetssäkring av information för järnvägsanläggningar : Automatic quality assurance of information for railway infrastructure

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johannes Abraham; Robin Romano; [2019]
  Nyckelord :BIM Building Information Modeling ; ETL Extract; transform and load ; validation; attribute; BIM Byggnadsinformationsmodellering ; ETL Extract; Transform and Load ; validering; attribut;

  Sammanfattning : Järnvägsbranschen står i dagsläget inför stora utmaningar med planerade infrastrukturprojekt och underhåll av befintlig järnväg. Med ökade förväntningar på  utbyggnaden av den framtida järnvägen, medför det en ökad risk för belastning på det nuvarande nätet. LÄS MER

 3. 3. Optimal driving decision based on energy and time costs

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Sakina Huseynzade; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays the industrial world has a common goal to build environment-friendly transportation and power-train systems. The first step for this aim is electrification of vehicles on the road which has remarkable influence on energy dependency and greenhouse gas emissions. LÄS MER

 4. 4. Beslutsmodell för omvänd logistik inom industriellt byggande : En fallstudie av väderskydd för volymer inom flerfamiljshusbyggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Mathias Sjöblad Hofacker; [2019]
  Nyckelord :Omvänd logistik; Väderskydd; Processkartläggning; Beslutsmodell; kriterier.;

  Sammanfattning : Väderskyddande av lägenhetsvolymer är en viktig process vid industriell tillverkning av lägenhetsvolymer från lagring, transport till byggarbetsplats. Detta examensarbete behandlar väderskyddande av lägenhetsvolymer samt området omvänd logistik som handlar om flödet av produkter och material där fokus riktas mot återanvändning. LÄS MER

 5. 5. Measuring Performance of an Order-to-Delivery Process : A study at Scania CV AB

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Philip Sundström; Klara Tollmar; [2018]
  Nyckelord :Logistics; Supply Chain Management; Order-to-Delivery; Performance Measurements; Key Performance Indicators; Lead Time; Delivery Performance; Logistik; försörjningskedja; order till leverans; prestationsmått; nyckeltal; ledtid; leveransprestanda;

  Sammanfattning : The Order-to-Delivery (OTD) process covers the entire flow from an initiated order until the productor service is delivered to the customer. OTD is considered a core flow in order to successfully deliverproducts according to the customer’s needs. LÄS MER