Sökning: "examensarbete logistik transport"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden examensarbete logistik transport.

 1. 1. Experiment med kollaborativ robot i testbädden DigiLog

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ali Hamid; [2021]
  Nyckelord :Universal; Robot; collaborative work; transport; logistics; Digilog; Universal; Robot; Kollaborativt arbete; transport; logistik; Digilog;

  Sammanfattning : Maskiner och robotar utför idag komplicerade uppgifter i arbetsmiljöer där också människor arbetar. Kunskaper om logistik spelar stor roll för ett optimalt flöde av material mellan maskiner, robotar, människor och lager. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av transportföretag

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Arlind Kutllovci; Safin Mustafa; Ahmad Soondah; [2021]
  Nyckelord :logistik; distribution; fyllnadsgrad; effektivisering; transport;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts i uppdrag av transportföretaget Point Logistik. Pointlogistik är ett transportföretag som levererar tidskrifter och paket till ca 550 000 adresser dagligen. LÄS MER

 3. 3. Client controlled, secure endpointto-endpoint storage in the cloud

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Maximilian Michelson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Softronic's customers do not want them to store sensitive data in a cloud environment as theydistrust the cloud providers with keeping sensitive data secret and are afraid of violating GDPR.Softronic wants to prove that data can be kept protected using encryption, even though it is storedin a cloud, and the goal of this thesis is to find a cryptographic solution with good security and performance. LÄS MER

 4. 4. Automatisk kvalitetssäkring av information för järnvägsanläggningar : Automatic quality assurance of information for railway infrastructure

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johannes Abraham; Robin Romano; [2019]
  Nyckelord :BIM Building Information Modeling ; ETL Extract; transform and load ; validation; attribute; BIM Byggnadsinformationsmodellering ; ETL Extract; Transform and Load ; validering; attribut;

  Sammanfattning : Järnvägsbranschen står i dagsläget inför stora utmaningar med planerade infrastrukturprojekt och underhåll av befintlig järnväg. Med ökade förväntningar på  utbyggnaden av den framtida järnvägen, medför det en ökad risk för belastning på det nuvarande nätet. LÄS MER

 5. 5. Optimal driving decision based on energy and time costs

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Sakina Huseynzade; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays the industrial world has a common goal to build environment-friendly transportation and power-train systems. The first step for this aim is electrification of vehicles on the road which has remarkable influence on energy dependency and greenhouse gas emissions. LÄS MER