Sökning: "examensarbete maskinteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade orden examensarbete maskinteknik.

 1. 1. Utformning av verkstadslayout för paketeringsverkstad

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ariunbold Munkhdalai; Tolga Pektas; [2022]
  Nyckelord :LEAN; strain injury; 5S; Kaizen; 7 1 Waste; layout design; bottlenecks; ergonomics; Ishikawadiagram; WIP; LEAN; belastningsskador; 5S; Kaizen; 7 1 Slöserier; layoutsutformning; flaskhalsar; ergonomi; Ishikawadiagram; PIA.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av utbildningen Högskoleingenjör inom Maskinteknik, Industriell Ekonomi & Produktion i Kungliga Tekniska Högskolan. Målet och syftet med detta examensarbete är förbättra ergonomi och arbetssätt i Verkstaden X genom framställning av två nya verkstadslayouter. LÄS MER

 2. 2. Vidareutveckling av en belastningsmodul till Monarks cykelergometrar : För en enklare och resurssnålare konstruktion

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Jonas Lindahl; [2021]
  Nyckelord :Lista:Produktutveckling; remfriktion; cykelergometer;

  Sammanfattning : Introduktion. Cykelergometrar är ett vanligt förekommande verktyg med många användningsområden. De används bland annat inom forskning kopplat till sport och medicin men även av privatpersoner för att mäta och analysera olika fysiologiska mätvärden. LÄS MER

 3. 3. En studie om ekonomisk lönsamhet inom textilindustrin med fokus på hållbarhet ur ett miljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Angela Bayat; Sarah Chowdhury; [2021]
  Nyckelord :sustainable development; sustainability; sustainable production; textile industry; environment; textiles; clothing; recycling; resource efficiency; circular economy; circular business models; product life cycle; textile fibers; hållbar utveckling; hållbarhet; hållbar produktion; textilindustrin; miljö; textilier; kläder; återvinning; resurseffektivitet; cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; produktlivscykel; textila fibrer;

  Sammanfattning : Den här rapporten är en studie av textilindustrin. Rapporten ingår i kursen Examensarbete inom industriell produktion som ingår i Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik. Studien är relevant i tiden då mycket forskning sker för att lösa de nuvarande respektive framtida problemen. LÄS MER

 4. 4. Design Of Smart Toothbrush : For cause-and-effect studies

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Yosur Issa; Johan Gauffin; [2021]
  Nyckelord :BBT; Ovulation; Smart toothbrush; Data analysis; Product design.; Basal kroppstemperatur; Ägglossning; Smart tandborste; Maskininlärning; Produktdesign.;

  Sammanfattning : Genom åren har det funnits en marknad för att förhindra samt öka chanserna att bli gravid. Individer har vänt sig till appar för hjälp, där syftet har varit att öka individenskunskap om när fertilitetfönstret sker under cyklens gång. Fertilitetfönstret kan upptäckas genom olika metoder. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapets betydelse : En kvalitativ studie om ledarens syn på delaktighet och kommunikation i förbättringsarbetet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Agron Kadrija; [2021]
  Nyckelord :Total Quality Managment; the cornerstone model; continuous improvement; participation; leadership; leadership styles.; Offensiv kvalitetsutveckling; hörnstensmodellen; ständiga förbättringar; delaktighet; ledarskap; ledarskapsstilar;

  Sammanfattning : Vad som kännetecknar ett bra ledarskap har intresserat människor i alla tider. För att kvalitetsarbetet ska förbli framgångsrikt krävs det ett starkt och engagerat ledarskap för att åstadkomma en kultur avseende kvalitetsutveckling. LÄS MER