Sökning: "fördomar depression"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden fördomar depression.

 1. 1. PATIENTERS UPPLEVELSER AV ELEKTROKONVULSIV TERAPI : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Ferm; Lina Groves; [2020]
  Nyckelord :ECT; Electroconvulsive therapy; experience; patient; ECT; Elektrokonvulsiv terapi; upplevelse; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: ECT-behandling har länge varit en metod inom psykiatrin och för patienter med svår depression och suicidala tankar. Behandlingsformen har blivit ifrågasatt och stigmatiserad då den ansetts vara barbarisk och likställts med lobotomi. Rädsla hos patienterna har lett till undvikande av behandlingen eller skam efter behandlingen. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen att bli bemött som smittsam i vården: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Junia Tenggren; Lina Alainentalo; [2020]
  Nyckelord :Hepatit C; HIV AIDS; patient; attityder; stigma.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever cirka 109 miljoner individer med HCV eller HIV/AIDS i världen. Respektive sjukdom är en blodsjukdom och smittan överförs via blod eller kroppsvätskor. De fördomar och okunskap som följer av att diagnostiseras och leva med HCV eller HIV kan leda till ett ytterligare försämrat hälsotillstånd. LÄS MER

 3. 3. Äldres upplevelser av att leva med depression : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Christoffer Jackson; Fredrik Knarrström; [2019]
  Nyckelord :depression; elderly; loneliness; stigmatization; depression; ensamhet; stigmatisering; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en vanlig sjukdom i världen, och äldre människor är särskilt utsatta. Den förväntas vara den näst vanligast funktionsnedsättning i världen efter hjärtsjukdom inom ett par årtionden. LÄS MER

 4. 4. Att förebygga psykisk ohälsa i förskolan : En undersökning om erfarenheter och utmaningar bland pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jasmina Hadzic; Sofie Björkhag; [2019]
  Nyckelord :Avvikelse; Depression; Erfarenhet; Förskola; KASAM; Kunskap; Medvetenhet; Normalitet; Normkritiskt perspektiv; Normkritik; Ohälsa; Psykisk ohälsa; Specialpedagogik; Stigma; Ångest;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att göra en undersökning av pedagogers erfarenhet av att möta barn som befinner sig i psykisk ohälsa på förskolan. I studien har vi genomfört en enkätundersökning som besvarats av 44 verksamma pedagoger samt intervju i fokusgrupp med fem deltagare. LÄS MER

 5. 5. Äldres upplevelser av att leva med depression : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Fredrik Knarrström; Christoffer Jackson; [2019]
  Nyckelord :depression; elderly; loneliness; stigmatization; depression; ensamhet; stigmatisering; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en vanlig sjukdom i världen, och äldre människor är särskilt utsatta. Den förväntas vara den näst vanligast funktionsnedsättning i världen efter hjärtsjukdom inom ett par årtionden. LÄS MER