Sökning: "förklarande faktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden förklarande faktorer.

 1. 1. UPPLEVELSER AV ARBETSTRYGGHET - Med fokus på klasspositionens påverkan på subjektiv anställnings- & sysselsättningstrygghet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Erik Andersson; [2018-09-24]
  Nyckelord :anställningstrygghet; sysselsättningstrygghet; klassposition; flexicurity; ISSP 2015;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens huvudsakliga syfte är att analysera klasspositionens påverkan påsubjektiv anställnings- och sysselsättningstrygghet. Som en bakgrund framhävs arbetsmarknadsflexibilitetsom en konsekvens av otrygghet. LÄS MER

 2. 2. Tankar kring kolhydrater hos kvinnliga kampsportare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sara Johansson; Linnea Nilsson; [2018-08-10]
  Nyckelord :kvinnliga kampsportare; kolhydrater; inställning; förklarande faktorer;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion inriktning kostvetenskapVt 2018Handledare: Daniel ArvidssonExaminator: Christina Berg.... LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning - En kvalitativ studie om förklarande faktorer till väsentlighetsanalysens utveckling inom bankbranschen och metallindustrin

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Vincent Kitzing; Ludvig Schöllin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer kan förklara att svenska noterade SME:s frivilligt hållbarhetsrapporterar? : -En kvantitativ studie om förklarande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Gustafsson; Herta Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reporting; voluntary disclosure; determinants; GRI and UN:s Global Compact; Hållbarhetsrapportering; frivillig information; förklarande faktorer; GRI; FN:s Global Compact;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka faktorer som kan förklara att svenska noterade SME frivilligt hållbarhetsrapporterar.   Metod: Den här studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi och tillämpar en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Analysis of the Regional Purchasing Power in the Swedish Housing Market : A Multiple Regression Modeling Approach

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Therese Lin; Stefan Maras; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report analyzes which macroeconomic factors have the greatest effect on a consumer’s purchasing power on the Swedish housing market. Multiple linear regression analysis is used to construct separate models for each of the eight Swedish regions: West Sweden, South Sweden, Småland and the Islands, Stockholm, East Middle Sweden, Middle Northern Sweden, North Middle Sweden and Upper Northern Sweden. LÄS MER