Sökning: "fever ray"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden fever ray.

 1. 1. Kan ultraljud ersätta konventionell lungröntgen för att diagnostisera barn med misstänkt pneumoni? : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Marika Salmela; Olivia Uggla; [2017]
  Nyckelord :Pneumonia; children; ultrasound; lung ultrasound; chest x-ray; Pneumoni; barn; ultraljud; lungultraljud; lungröntgen;

  Sammanfattning : Pneumoni är globalt sett den största orsaken till sjukdom och mortalitet bland barn under fem år, med 920 000 dödsfall under 2015. I Sverige är pneumoni den största orsaken till sjukdom bland barn, med ett hastigt insjuknande med allmänpåverkan, feber, frossa och andningsproblem. LÄS MER

 2. 2. If I had a voice I'd sing: the relation between the forest and the identity in music videos by Fever ray and Iamamiwhoami

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Oskar Johansson; [2011]
  Nyckelord :gender; echology; music videos; pop culture; fever ray; iamamiwhoami; postmodern; the forest; the identity; genus; ekologi; musikvideor; skogen; identiteten;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur skogen kan användas för att gestalta en bild av identiteten. För att göra det analyseras musikvideor av Fever Ray och Iamamiwhoami. Gestaltningen består av två noveller. I dessa undersöks relationen till skogen på ett mer individuellt plan. LÄS MER