Sökning: "finansiell analys"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade orden finansiell analys.

 1. 1. Förvärv och framgång : En fallstudie av NIBE:s förvärvs- och integrationsprocess med fokus på struktur, strategi och styrning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Johnsson; Svea Gomez Gomez; [2022]
  Nyckelord :Growth strategy; acquisitions; acquisition strategy; integration process; management; organizational structure; Tillväxtstrategi; företagsförvärv; förvärvsstrategi; integrationsprocess; styrning; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Integrationsprocessen, och strategin som anammas vid integration av förvärv, anses vara en vital aspekt för förvärvets potentiella framgång. Studier visar däremot hur det utgör en av de svåraste faserna vid företagsförvärv, och utgör därav en stor anledning till att förvärv misslyckas. LÄS MER

 2. 2. Skillnader i kvinnor och mäns investeringsbeteende : Svenska aktieinvesterares psykologiska bias, aktiepreferenser och dess långsiktiga konsekvenser

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Charlotta Kortered; Ida Tillas; [2022]
  Nyckelord :Investment behavior; women and men; stock preferences; Modern portfolio theory; behavioral economics; Sweden; bias; risk exposure; Investeringsbeteende; kvinnor och män; aktiepreferenser; moderna portföljvalsteorin; beteendeekonomi; Sverige; bias; riskexponering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze differences between stock preferences of women and men in Sweden and analyze what portfolio characteristics and long-term effects that are revealed by investing in the stocks than men and women prefer. To fulfill the purpose of the thesis, two fictious portfolios have been created which are based on data from the reports “Aktieägandet i Sverige” by Euroclear. LÄS MER

 3. 3. EN TWEET BORT FRÅN MINSKAD INFORMATIONSASYMMETRI? : En kvantitativ studie om Twitter och dess finansiella påverkan på svenska SME:s

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johannes Johansson; Oscar Sundberg; [2022]
  Nyckelord :Informationsasymmetri; Likviditet; Bid-ask spread; Amivest likvidtesratio; Twitter; Effektiva marknadshypotesen; Investor recognition hypotheses;

  Sammanfattning : Företags finansiella offentliggöranden når ofta endast ett begränsat antal investerare, vilket resulterar i ökad informationsasymmetri och som ett resultat lägre aktielikviditet. Detta är särskilt framträdande för företag som är mindre till storleken, eftersom dessa företag tenderar att få mindre täckning av traditionella kanaler såsom pressnyheter och analytiker. LÄS MER

 4. 4. Förädlingsvärdeanalys: ett hjälpmedel för bostadsrättsföreningars finansiella rapportering? : En fallstudie om bostadsrättshavares förståelse av årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Gaudin Robert; Johanna Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Condominium compounds; annual report; financial literacy; value-added statement; condominium-owner; Bostadsrättsförening; årsredovisning; finansiell förmåga; förädlingsvärdeanalys; bostadsrättshavare;

  Sammanfattning : Många bostadsrättsköpare och bostadsrättshavare har enligt tidigare studier svårt att tolka och förstå bostadsrättsföreningars årsredovisning. Utöver detta så visar studier att många människor har en bristande finansiell förmåga, vilken dock sägs kunna förbättras genom utökad information. LÄS MER

 5. 5. Money Talks: The potential of an EU financial conditionality mechanism linked to the rule of law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katarina Bungerfeldt; [2022]
  Nyckelord :EU law; constitutional law; rule of law; rule of law backsliding; conditionality; solidarity; corruption; article 7 TEU.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over the last decade, the status of the rule of law as a foundational value of the EU legal order has been questioned by the political developments in certain EU member states. Particularly Poland and Hungary have seen a rapid dismantling of central state institutions, in a process which has become known as rule of law backsliding. LÄS MER