Sökning: "folk medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden folk medicine.

 1. 1. Förändras neuromuskulärkontroll vid funktionella aktiviteter hos personer med icke-specifik ländryggssmärta? : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering

  Författare :Jesper Andersson; Simon van der Maaten; Gabriel Reimer; [2020]
  Nyckelord :Bålmuskulatur; EMG; funktionella test; Icke-specifik ländryggssmärta; neuromuskulär kontroll;

  Sammanfattning : Introduktion: Ländryggssmärta är en av de diagnoser folk söker mest vård för i västvärlden och cirka 80% av alla vuxna kommer någon gång i livet drabbas av det. Primära orsaken är icke-specifik, det vill säga, att man inte vet vad som ligger bakom. LÄS MER

 2. 2. Blå måndagar på förskolan: Förskoleveckans rytmer och rutiner

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pål Spendrup; [2020]
  Nyckelord :Friday; liminality; monday; preschool; rhythm; schedule; week; liminality;

  Sammanfattning : The peaks and dips of the week has been the focus of both research, folk lore and popular culture. Research has been carried out in many different disciplines such as psychology, economics and medicine just to name a few and spawning the Day-of-the-week-effect, the Thank God it’s Friday-phenomenon and the Blue Monday-hypothesis. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse vid bedömning av bröstsmärtor i triagen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Johansson; Ida Vindrot; [2019-08-16]
  Nyckelord :akutmottagning; bröstsmärta; sjuksköterska; symtom; triage; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstsmärta är en av huvudanledningarna till att folk söker akutvård. Med åldrande befolkning, psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor kommer problematiken att öka. Symtomet bröstsmärta kan tala för många allvarliga och icke allvarliga tillstånd. LÄS MER

 4. 4. Urtica dioica, a weed with many possibilities

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Johanna Ankarcrona; [2019]
  Nyckelord :Urtica dioica; quercetin; 5-O-caffeoylquinic acid; β-sitosterol; nitrate; phenolic compounds;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the nutritional value of Urtica dioica and suggest the application of U. dioica as part of a healthy diet. U. dioica, or commonly known as stinging nettle, is a perennial plant growing almost all over the world. LÄS MER

 5. 5. “Fikarummet var min värsta mardröm” : En kvalitativ studie om hur personer med social ångest upplever att begränsad delaktighet i sociala aktiviteter påverkar dem i vardagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Josefine Bredfell; Sandra Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Social exclusion; Anxiety; Mental Illness; Occupational Therapy; Social Interactions; Arbetsterapi; Psykisk ohälsa; Sociala interaktioner; Utanförskap; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Social ångest yttrar sig genom att personen känner rädsla inför situationer där det finns risk att bli granskad av andra och undviker därför ofta att utsätta sig för detta.  Personer som lever med social ångest upplever ofta försämrad livskvalité till följd av begränsad delaktighet i aktivitet. LÄS MER