Sökning: "folk medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden folk medicine.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse vid bedömning av bröstsmärtor i triagen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Johansson; Ida Vindrot; [2019-08-16]
  Nyckelord :akutmottagning; bröstsmärta; sjuksköterska; symtom; triage; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstsmärta är en av huvudanledningarna till att folk söker akutvård. Med åldrande befolkning, psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor kommer problematiken att öka. Symtomet bröstsmärta kan tala för många allvarliga och icke allvarliga tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Urtica dioica, a weed with many possibilities

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Johanna Ankarcrona; [2019]
  Nyckelord :Urtica dioica; quercetin; 5-O-caffeoylquinic acid; β-sitosterol; nitrate; phenolic compounds;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the nutritional value of Urtica dioica and suggest the application of U. dioica as part of a healthy diet. U. dioica, or commonly known as stinging nettle, is a perennial plant growing almost all over the world. LÄS MER

 3. 3. “Fikarummet var min värsta mardröm” : En kvalitativ studie om hur personer med social ångest upplever att begränsad delaktighet i sociala aktiviteter påverkar dem i vardagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Josefine Bredfell; Sandra Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Social exclusion; Anxiety; Mental Illness; Occupational Therapy; Social Interactions; Arbetsterapi; Psykisk ohälsa; Sociala interaktioner; Utanförskap; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Social ångest yttrar sig genom att personen känner rädsla inför situationer där det finns risk att bli granskad av andra och undviker därför ofta att utsätta sig för detta.  Personer som lever med social ångest upplever ofta försämrad livskvalité till följd av begränsad delaktighet i aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Livet efter stroke : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Johanna Lagerquist; Sonnesjö Emelie; [2018]
  Nyckelord :Stroke; Experiences; Daily life; Nurse; Stroke; Upplevelser; Vardaglivet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en folksjukdom och den tredje vanligaste orsaken till att folk dör i Sverige. Den kan orsakas av en blodpropp eller en blödning. Olika behandlingar ges och det är viktigt med snabb behandling samt rehabilitering. En god förståelse kring de svårigheter som en stroke kan ge är betydelsefullt för en sjuksköterska. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa hos människor på flykt : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emil Oskarsson; Erik Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Asylum seekers and refugees; experience; literature overview; mental disorders; prevalence;

  Sammanfattning : De senaste åren har allt fler människor flytt till Europa. Folk tvingas på flykt på grund av krig, katastrofer och elände. Detta kan knappast vara positivt för deras psykiska hälsa. LÄS MER